Publicēts 23.12.2017
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Puksti”- 4, Rogovka izsoles noteikumi
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Puksti”- 4, Rogovka izsoles noteikumi
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2017
Izsole Silmalā
Nomas objekts – nekustamais īpašums “Vecružinas ēka “, Ezera ielā 30, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 32,9 m2, ar kadastra numuru 7888 004 0023 001, lietošanas mērķis – komercdarbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2017
Izsole Silmalā
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Vecružinas bibliotēkas ēka “, Lakstīgalu ielā 7, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 44.1 m2, ar kadastra numuru 7888 004 0279 003, lietošanas mērķis – komercdarbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2017
Sabiedriskā apspriešana Ilzeskalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu, Ilzeskalna pagastā plānots veikt 2 koku izciršanu, kas atrodas Ilzeskalna ciema centrā uz zemes gabala ar kadastra numuru 7858 005 0279 (1 lapegle - stumbra apkārtmērs 45 cm augstumu 15m, 1 lapegle - stumbra apkārtmērs 30 cm augstumu 12m).
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2017
Izsole Ilzeskalnā
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka 2018. gada 1. februārī plkst.10.00 Ilzeskalna pagasta pārvaldes telpās, Centra ielā 1, Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Klimoni” ar kadastra numuru 7858 005 0098 mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Ilzeskalna pagasta pārvaldē pie lietvedes (Centra iela 1, Ilzeskalna, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2018. gada 31. janvārim.)
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2017
Par koku ciršanu ārpus meža Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz personas iesniegumu Silmalas pagastā plānots veikt 4 koku izciršanu, kas atrodas Vecružinas ciema centrā uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78880040049 (3 kļavas ar stumbra apkārtmēru 47 cm, augstums 23 m, 17 cm, augstums 20 m, 43 cm, augstums 25 m, 1 goba – stumbra apkārtmērs 73 cm, augstums 30 m).
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.12.2017
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Kaunatas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Kaunatas pagasta pārvaldes un iedzīvotāju ierosinājumiem, tiek plānots veikt koku izciršanu:
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2017
Izsole
Nomas izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Vecružinas katlu mājas ēka “, Ezermalas ielā 2, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0221 002, kopplatība- 396,1 m2, lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2017
Izsole
Nomas izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Vecružinas bērnu dārza ēka “, Lakstīgalu ielā 5, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0279 001, kopplatībā- 777.3 m2, lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2017
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Upes ielā 1.,c. Kaunata, Kaunatas pagasta, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskajām vajadzībām
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Upes ielā 1.,c. Kaunata, Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada LV - 4622, nedzīvojamās telpas – garāžas daļa , ar kadastra numuru 7862 005 0164 002 lietošanas mērķis – saimnieciskās vajadzības. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2017. gada 15. novembrim, plkst.11.00, Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā, grāmatvedībā , adrese: Rāznas ielā 38.,Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, LV – 4622.
 Lasīt vairāk