Publicēts 25.07.2017
Automašīnu HYUNDAI TUCSON un FORD RANGER pārdošana izsolē Vērēmu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnas HYUNDAI TUCSON, valsts reģistrācijas Nr.AT6633 un FORD RANGER, valsts reģistrācijas Nr.EP8259.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2017
Izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - 2-istabu dzīvokli Miera ielā 6-8, kadastra Nr.7894 900 0063 adrese: Miera iela 6-8, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2017
Izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - 2-istabu dzīvokli Miera ielā 6-3, kadastra Nr.7894 900 0062, adrese: Miera iela 6-3, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2017
Izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - 1-istabu dzīvokli Miera ielā 6-13, kadastra Nr.7894 900 0065, adrese: Miera iela 6-13, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2017
Izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - 3-istabu dzīvokli Miera ielā 6-11, kadastra Nr.7894 900 0066, adrese: Miera iela 6-11, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2017
Izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - 2-istabu dzīvokli Miera ielā 6-4, kadastra Nr.7894 900 0064, adrese: Miera iela 6-4, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.07.2017
Par 2 (divu) nekustamo īpašumu izsoli Pušas pagastā
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Pušas pagasta pārvaldes kasieres-lietvedes kabinetā, Parka ielā 1, Pušā, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2017
Par izsoles rezultātu Kalna ielā 1 apstiprināšanu Kaunatas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2017
Par izsoles Rāznas ielā 38 rezultātu apstiprināšanu Kaunatas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2017
Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Sakstagala pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde paziņo, ka, plāno veikt 14 liepu nozāģēšanu, kas atrodas Brāļu kapsētā ar kadastra nr. 7886 003 0515 ( ar apkārtmēru – 1,29 m, 1,37 m, 1,16 m, 0,85 m, 1,15 m, 0,95 m, 1,50 m, 0,36 m, 1,43 m, 1,22 m, 1,26 m, 0,98 m, 1,27 m, 1,25 m).
 Lasīt vairāk