Pašvaldības SIA “Strūžānu siltums”

SIA “Strūžānu siltums”

Nosaukums, reģistrācijas numurs SIA “Strūžānu siltums”
Juridiskā adrese Miera iela 14, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643
Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese  -
Pamatkapitāla lielums: 442439.00 EUR (Reģistrēts UR 04.04.2019)
Vispārējie stratēģiskie mērķi, ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām, kas atrodas Rēzeknes novada Stružānu pagasta administratīvajā teritorijā.
SIA “Strūžānu siltums” vidējā termiņa darbības stratēģija
Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Veiktās iemaksas pašvaldības budžetā  Nav
Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu  25.03.2019.g. – pamatkapitāla palielinājums par 30000,00 EUR
25.08. 2015.g. – pamatkapitāla palielinājums par 33193,00 EUR
Kapitālsabiedrības
izstrādātie pārskati (nepārbaudītie)
2015. gads
2016. gads

2017. gads
2018. gads
2019. gads
Zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati  -
Informācija par īpašuma struktūru 100% pašvaldības līdzdalības apmērs
Informācija par organizatorisko struktūru Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem  Nav
Informācija par iepirkumiem  Nav
Cita nozīmīga informācija
Statūti  Statūti
Nolikumi
Līgumi Deleģējuma līgums ar SIA „Strūžānu siltums” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Stružānu pagastā
Valdes loceklis  Renārs Vabals
Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, darba kārtība un lēmumi  Dalībnieku sapulču sēžu protokoli
Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu  Valdes locekļa atalgojums – 1573.00 EUR
Atalgojuma politika
Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma nosacījumiem
un vispārējais stratēģiskais mērķis:
Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām , kas atrodas Rēzeknes novada Stružānu pagasta administratīvajā teritorijā.
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība  Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu vai dāvināšanu