Rēzeknes novada Būvvalde

Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā vietnē www.bis.gov.lv (BIS) – to nosaka Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21. pants  

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri visas jaunās būvniecības ieceres varēs uzsākt tikai BIS: iesniegt būvniecības ieceri, saņemt tehniskos noteikumus, saņemt no komunikāciju turētājiem skaņojumus un citu nepieciešamo informāciju, saņemt izziņas un aktus par pieņemšanu ekspluatācijā.

Visu būvniecības ieceres dokumentāciju, kas līdz šim jau ir iesniegta un saskaņota papīra formātā, varēs pabeigt pēc iepriekšējās kārtības, savukārt vēsturiskos projektus Būvniecības likums pašvaldībām digitalizēt neparedz.

Izmantojot BIS, dokumenti vairs nebūs jāiesniedz būvvaldē saskaņošanai. Turpmāk to visu varēs izdarīt elektroniski – neizejot no mājas vai biroja. Turklāt šajā sistēmā ikviens varēs izsekot būvniecības procesa gaitai – kad iecere ir reģistrēta būvvaldē, kad saskaņota, kad akceptēta. Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv ir iespēja izmantot tērzētavas funkciju, lai sistēmā uzdotu jautājumus un saņemtu atbildes.

Lai uzsāktu izmantot Būvniecības informācijas sistēmu, ikviens var ieiet BIS publiskajā portālā (BISP) https://bis.gov.lv/bisp un izmantot vienu no sekojošām iespējām pieslēgties elektronisko pakalpojumu izmantošanai:

  • augšējā pusē ir norāde E-pakalpojumi, kurā var pieslēgties elektronisko pakalpojumu izmantošanai;
  • labajā augšējā stūrī ir norāde Pieslēgties kontam, kurā var pieslēgties savam kontam.

Autorizēties iespējams ar jebkuru identifikācijas līdzekļi, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (piemēram, internetbanka, eID karte).

Pēc autorizācijas,  BISP portāla  sadaļā    “LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA” ir pieejamas video pamācības, kas palīdzēs soli pa solim saņemt būvatļauju vai citu ar būvniecības procesu saistīto dokumentu.

Pamācību materiāli arī pieejami:

Informatīvi video materiāli par BIS vietni: https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMDEvMjEvMXNibzdyZGY5cF9QYW1hY2liYXMucGRmIl1d/Pamacibas.pdf  .
Lietotāju atbalsta dienesta telefona numurs 62004010.


Veidlapas reklāmas/izkārtnes saskaņošanai:
Pieteikuma veidlapa reklāmas izvietošanai saistībā ar zemi
Pieteikuma veidlapa reklāmas izvietošanai saistībā ar būvi
Krāsu pase

Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes nolikums