Pašvaldības administrācija

Administrācijas vadītājs

Janis_TroskaRēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors: Jānis Troška
Kontaktinformācija: t.: 64607174, e-pasts: Janis.Troska@rezeknesnovads.lv
Pilnvaras
Administrācijas nolikums (konsolidētā redakcija)


Juridiskā un lietvedības nodaļa

Ilona TurkaNodaļas vadītāja: Ilona Turka
Kontaktinformācija: t.: 64607200, e-pasts: Ilona.Turka@rezeknesnovads.lv
Pārskats par padarīto:
2019. gadā
2018. gadā
2017. gadā
2016. gadā
2015. gadā

2014. gadā
2013. gadā
2012. gadā
Nodaļas nolikums


Attīstības plānošanas nodaļa

Anna JaudzemaNodaļas vadītāja: Anna Jaudzema
Kontaktinformācija: t.: 64607197, e-pasts: Anna.Jaudzema@rezeknesnovads.lv
Pārskats par padarīto:

2019. gadā
2018. gadā
2017. gadā
2016. gadā
2015. gadā
2014. gadā
2013. gadā
2012. gadā
Nodaļas nolikums


Būvvalde

Inga AleksandrovičaNodaļas vadītāja: Inga Aleksandroviča
Kontaktinformācija: t.: 26531328, e-pasts: Inga.Aleksandrovica@rezeknesnovads.lv
Pārskats par padarīto:

2019. gadā
2018. gadā
2017. gadā
2016. gadā

2015. gadā

2014. gadā
2013. gadā
2012. gadā
Nodaļas nolikums


Finanšu un grāmatvedības nodaļa

  Silvija AnčikovskaNodaļas vadītāja: Silvija Ančikovska
Kontaktinformācija: t.: 64607180, e-pasts: Silvija@Ancikovska@rezeknesnovads.lv
Pārskats par padarīto:
2019. gadā
2018. gadā
2017. gadā
2016. gadā
2015. gadā

2014. gadā
2013. gadā
2012. gadā
Nodaļas nolikums


Kultūras nodaļa

Ināra PleikšneVadītāja: Ināra Pleikšne
Kontaktinformācija: t.: 64607199, e-pasts: Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv
Pārskats par padarīto:
2019. gadā
2018. gadā
2017. gadā
2016. gadā
2015.gadā
2014. gadā
2013. gadā
2012. gadā
Nodaļas nolikums


Informācijas tehnoloģiju nodaļa 

Juris DombrovskisVadītājs: Juris Dombrovskis
Kontaktinformācija: t.: 27878199, e-pasts: Juris.Dombrovskis@rezeknesnovads.lv
Pārskats par padarīto:
2019. gadā
2018. gadā

Izglītības pārvalde

160502_002Vadītājs: Guntars Skudra
Kontaktinformācija: t.: 64607201, 29495624, e-pasts: izglitiba@saskarsme.lv
Pārskats par padarīto:

2019. gadā
2018. gadā

2017. gadā
2016. gadā
2015. gadā
2014. gadā
2013. gadā
2012. gadā
Nodaļas nolikums


Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

Andris KoļčsNodaļas vadītājs: Andris Koļčs
Kontaktinformācija: t.: 64607170, e-pasts: Andris.Kolcs@rezeknesnovads.lv
Pārskats par padarīto:

2019. gadā
2018. gadā

2017. gadā
2016. gadā

2015. gadā
2014. gadā
2013. gadā
2012. gadā
Nodaļas nolikums


Zemes pārvaldības dienests

Juris ZvīdriņšNodaļas vadītājs: Juris Zvīdriņš
Kontaktinformācija:  t.: 64607188, e-pasts: Juris.Zvidrins@rezeknesnovads.lv
Nodaļas nolikums
Pārskats par padarīto:
2018. gadā
2017. gadā
2016. gadā
Nodaļas nolikums


Dzimtsarakstu nodaļa

160502_007Nodaļas vadītāja: Marija Deksne
Kontaktinformācija: t.: 64607178, e-pasts: Marija.Deksne@rezeknesnovads.lv
Pārskats par padarīto:
2018. gadā
2017. gadā
2016. gadā

2015. gadā
2014. gadā
2013. gadā
2012. gadā
Nodaļas nolikums


Ārpus administrācijas struktūrvienībām esošie speciālisti:

Rēzeknes novada pašvaldības vecākais iekšējais auditors: Oskars Vasiļjevs
Kontaktinformācija: t. 64607195, e-pasts oskars.vasiljevs@rezeknesnovads.lv

Auditore-revidente: Jolanta Levanova

Tālruņa numurs 64607175  jolanta.levanova@rezeknesnovads.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, epasts: raivis@grubesbirojs.lv
Viesturs Grūbe, +371 67419000 viesturs@grubesbirojs.lv