Atkritumu apsaimniekošana

Austrumlatvijas atkritumu poligons

Rēzeknes novada pašvaldība sadarbojas ar Rēzeknes pilsētu, Ludzas, Ciblas, Kārsavas novadiem Austrumlatvijas atkritumu poligona apsaimniekošanā, darbojoties kopējā pašvaldības SIA “ALAAS”.

Adrese:
„Križevniki 2”, Križevņiki
Ozolaines pagasts
Rēzeknes novads, LV-4633
Tālr./Fakss: 64667440; Mob.tel.: 28359080
E-pasts: austrumlatgale2@inbox.lv

Biroja adrese:
Zilupes iela 50,
Rēzekne, LV-4601
Tālr.: 64607673; Mob.tel.: 20211337;
E-pasts: sia.alaas@inbox.lv

Kontaktpersona:
Aigars Metlāns
Tālr.: 28359080, 64667440
e-pasts: austrumlatgale@inbox.lv