Rēzeknes novada pašvaldības apmeklējums tikai pēc iepriekšēja pieraksta, izmantojot sejas aizsargmasku

Publicēts 23.12.2020

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, Rēzeknes novada pašvaldība aicina pēc iespējas saņemt pašvaldības pakalpojumus attālināti, ierobežojot ēkas apmeklēšanu klātienē.

Rēzeknes novada pašvaldība ļoti stingri ievēro epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, sekojot pamatprincipiem: informēšana, distancēšanās, higiēna, personīgā veselības stāvokļa uzraudzība. Tāpēc aicinām apmeklētājus ievērot šādas prasības:

  •  Pakalpojumi pēc iespējas tiek sniegti attālināti. Ja attālināta pakalpojuma sniegšana nav iespējama, tad apmeklētājus pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta;
  • Rēzeknes novada pašvaldības telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas pazīmes;
  • atrodoties Rēzeknes novada pašvaldības telpās, lietot sejas aizsargmaskas (mutes un deguna aizsegus), aizsedzot muti un degunu;
  • apstrādāt rokas ar roku dezinfekcijas līdzekli vairākas reizes dienā;
    atrodoties Rēzeknes novada pašvaldības telpās, ievērot 2 m fizisko distanci.

Apmeklētāji pirms apmeklējuma aicināti sazināties ar novada speciālistiem:

Rēzeknes novada pašvaldības lietvedība 64622238
Pašvaldības pirmpirkuma tiesību jautājumos un jautājumos par darījumiem ar lauksaimniecības zemēm 64607202
Pašvaldības īpašumu atsavināšanas jautājumos 64607191
Jautājumos par NĪN piespiedu piedziņu bezstrīdus kārtībā un parādu atmaksas grafikiem 64607202
Teritorijas plānojuma, atmežošanas un apmežošanas jautājumi 64607205
Vides jautājumi 64607195
Grāmatvedības jautājumi 64607180
Kultūra 26336831
Izglītība 29495624, 64607201
Sociālais dienests 64607176, 26531970, 64607184, 26531497
Zemes pārvaldības dienests 64607189, 64607188
Nekustamā īpašuma nodokļa administratori 64607188
Dzimtsarakstu nodaļa 64607178, 28343617
Būvvalde 26531328

Pagastu iedzīvotāji aicināti vērsties pēc papildu informācijas savās pagastu pārvaldēs.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina sekot informācijai novada mājas lapā un sociālajos tīklos.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Selecka
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv;

maska1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0