Par koku ciršanu ārpus meža Silmalas pagastā

Publicēts 12.12.2017

Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz personas iesniegumu Silmalas pagastā plānots veikt 4 koku izciršanu, kas atrodas Vecružinas ciema centrā uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78880040049 (3 kļavas ar stumbra apkārtmēru 47 cm, augstums 23 m, 17 cm, augstums 20 m, 43 cm, augstums 25 m, 1 goba – stumbra apkārtmērs 73 cm, augstums 30 m).

Koku nozāģēšana nepieciešama koku stumbru bojājumu un pakāpeniskas gāšanās dēļ, kas apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību un īpašumu.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldē līdz 2017. gada 22. decembrim, e-pats info@silmala.lv, tālrunis 646 44830.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošo noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

Pagasta pārvaldes vadītājs Eduards Grišuļonoks

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0