Skatīt "Iedzīvotāju pieņemšana"

Iedzīvotāju pieņemšana

Deputātu  pieņemšanas grafiks 2019. gadā

Vārds, Uzvārds pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena

Anita Ludborža

Katru pirmdienu no 13.00 līdz 14.00  Nautrēnu vidusskolā

 

Guntis Rasims

Katru ceturtdienu no 14.00-15.00

Bērzgales KN

Edgars Nizins

-

Katru piektdienu Silmalas KN  no 14.00 – 16.00

Monvīds Švarcs

9.00- 13.00 novada domē katru pirmdienu

Vilis Deksnis

11.00-13.30 novada domē

Katru pirmdienu

 

Vasilijs Bašmakovs

9.00 -13.00 Mākoņkalna pagasta ēka – katra mēneša ceturto pirmdienu

9.00- 12.00 Kaunatas pagasta ēkā

Mēneša pēdējā trešdiena

9.00- 12.00 novada domē katra mēneša trešā piektdiena

Aivars Buharins

Ceturtā ceturtdiena 11-13 novada ēkā

Mēneša pēdējā piektdiena

14-16 Ozolaines pagasta ēkā

Elvīra Pizāne

9.00- 13.00 novada domē

Katru pirmdienu

 

Regīna Baranova

Katru pirmdienu 10.00-12.00

Kruķu KN

Zigfrīds Lukaševičs

Ozolaines KN 9.00-12.00

Pirmā un trešā mēneša  trešdiena

Novada domē 11.00-13.00 otrā un ceturtā mēneša ceturtdiena

Viktors Ščerbakovs

Katru otrdienu 16.00 -17.00 Vecružinas KN  

Ērika Teirumnieka

Katru otrdienu no 12.00-13.00 novada domē  

Staņislavs  Šķesters 

Novada domē katru trešdienu no 14.00 līdz 16.00

Pāvels Melnis

Katru pirmdienu no  8.00- 10.30 Griškānu KN

 

Pēteris Stanka

Katru pirmdienu  8.00-10.30 Gaigalavas KN

 

Anatolijs Laizāns