Rezeknes novada_karogs (1250 x 626) Publicēts 06.10.2020
Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Rēzeknes novada dome 2020. gada 1. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 25 (1.§) "Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu".
 Lasīt vairāk
foto_planojums1 Publicēts 04.09.2020
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un vides pārskata sabiedriskā apspriešana tiek pagarināta
Tehnisku iemeslu dēļ līdz 24. septembrim tiek pagarināta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un vides pārskata sabiedriskā apspriešana. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 18. septembrī plkst. 12.00 Lūznavas muižā, Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā
 Lasīt vairāk
rezeknes novada gerbonis_ar malinjaam Publicēts 10.08.2020
Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas ilgums paredzēts trīs nedēļas. Publiskās apspriešanas sākums ir 2020. gada 14. augustā, savukārt sanāksme paredzēta 2020. gada 25. augustā Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, plkst. 12.00.
 Lasīt vairāk
rezeknes novada gerbonis_ar malinjaam Publicēts 17.07.2020
Noslēgusies otrā sabiedriskā apspriešana, plānojuma izstrāde tiek turpināta
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laika posmā no 2020. gada 10. jūnija līdz 1. jūlijam.
 Lasīt vairāk
rezeknes novada gerbonis_ar malinjaam Publicēts 27.05.2020
Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai
Rēzeknes novada dome 2020. gada 21. maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 14, 2.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
 Lasīt vairāk
rezeknes novada gerbonis_ar malinjaam Publicēts 24.03.2020
Noslēgusies pirmā sabiedriskā apspriešana, plānojuma izstrāde tiek turpināta
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laika posmā no 2020. gada 14. februāra līdz 16. martam.
 Lasīt vairāk
rezeknes novada gerbonis_ar malinjaam Publicēts 13.02.2020
Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai
Rēzeknes novada dome 2020. gada 6. februārī pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
 Lasīt vairāk
Lūznavas skolas ēka Publicēts 04.12.2019
Radošajā NEdarbnīcā meklē risinājumus vecās skolas ēkas atdzimšanai
“Radošā NEdarbnīca Rēzeknes novada Lūznavas muižā aicināja dažādu jomu un organizāciju pārstāvjus, lai kopīgiem spēkiem veidotu vīziju Lūznavas muižas vecās koka skolas ēkas atdzimšanai. Pasākuma organizētāji pauž cerību, ka atjaunotā skolas ēka nākotnē varētu būt lietderīga, kļūstot par vietu, kur vienuviet darbojas vairāki sociālie uzņēmumi. Sižeta autors: Latgales RTV
 Lasīt vairāk
bilde_3 Publicēts 01.06.2018
Piesakies un līdzdarbojies novada attīstības programmas izstrādē!
Attīstības programmas izstrādes vadības grupa aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, iestādes un citus interesentus pieteikties attīstības programmas ietvaros rīkotajās darba grupās novada attīstības programmas izstrādei.
 Lasīt vairāk
Bilde_pazinojumam Publicēts 13.12.2017
Rēzeknes novada pašvaldība uzsāk Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādi
2017. gada 7. decembrī kārtējā Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” (protok. Nr. 28, 1 §). Lēmuma ietvaros tika apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izpildes termiņi, kā arī izveidota attīstības programmas izstrādes vadības grupa.
 Lasīt vairāk