Izsole Ilzeskalnā

Publicēts 13.12.2017

Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka 2018. gada 1. februārī plkst.10.00 Ilzeskalna pagasta pārvaldes telpās, Centra ielā 1, Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Klimoni” ar kadastra numuru 7858 005 0098 mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Ilzeskalna pagasta pārvaldē pie lietvedes (Centra iela 1, Ilzeskalna, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2018. gada 31. janvārim.)

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0