Publicēts 19.10.2018
Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē autobusu MERCEDES BENZ O 305
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – autobusu MERCEDES BENZ O 305, valsts reģistrācijas numurs FP775, nosacītā cena ir 700,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Izsoles rezultāti
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē automašīnu OPEL ZAFIRA
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu OPEL ZAFIRA, valsts reģistrācijas numurs FU1857, nosacītā cena ir 300,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē automašīnu NISSAN ALMERA
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu NISSAN ALMERA, valsts reģistrācijas numurs DM5733, nosacītā cena ir 90,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Par atļaujas sniegšanu otrās un trešās kategorijas šaušanas stenda darbībai SIA “OKSALIS”
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu “Par atļaujas izsniegšanu SIA “OKSALIS” otrās un trešās kategorijas šautuves stenda darbībai Čornajas pagastā”, Rēzeknes novada pašvaldība 2018. gada 18. oktobrī izsniedza atļauju Nr.11.2.6/197 SIA “OKSALIS”, reģ.Nr.42403025353, otrās un trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai, kas atrodas “Glans”, Treuhi, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads. Atļauja derīga no 18.10.2018. uz nenoteiktu laiku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2018
Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – traktorpiekabes ROU 6 atsavināšanas izsoli Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei turēšanā nodotā traktorpiekabe ROU 6, valsts Nr. P9040LZ, brūnā krāsā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2018
Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – pasažieru autobusa MAN FRH 422 atsavināšanas izsoli Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde turēšanā nodotais pasažieru autobuss MAN FRH 422, valsts Nr. HH9699, gaiši pelēkā krāsā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2018
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7862 012 0404 atsavināšanas izsoli Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – nekustamais īpašums – katlumāja, Kalna iela 1.,c.Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0404.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.10.2018
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rozeļmuižas stallis” Rozeļmuižā privatizācijas uzsākšanu
Uzsākta nekustamā īpašuma “Rozeļmuižas stallis” Rozeļmuižā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020305, privatizācija.
Valsts īpašuma objekta sastāvs – zemes vienība 0,31 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 78920020305) un viena būve (būves kadastra apzīmējums 78920020305001).
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.09.2018
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 95A, pagrabstāva, Rēzeknē, telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā - 124 m2 ar kadastra numuru 2100 008 0616 001, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV - 4601, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk