Skatīt "Zemes pārvaldības dienests"

Zemes pārvaldības dienests

Dienesta vadītājs Juris Zvīdriņš  64607188 juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv 36
Vecākā zemes lietu speciāliste Marta Vizule 64607189 marta.vizule@rezeknesnovads.lv 28
Speciāliste zemes nomas jautājumos Anita Bringule 64607189 anita.bringule@rezeknesnovads.lv 28
Nodokļu administratore Indra Kroiče 64607188 indra.kroice@rezeknesnovads.lv 36
Nodokļu administratore Ausma Sprukte 64607188 ausma.sprukte@rezeknesnovads.lv 36

Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālistu iedzīvotāju pieņemšanas laiki pagastos 

Audriņu pagasta pārvalde

Ilze Vabale

Pirmdien: 8:00 – 16:30
Otrdien: 8:00 – 18:00
Trešdien: 8:00 – 16:30
Ceturtdien: 8:00 – 12:00
64628243
ilze.vabale@rezeknesnovads.lv

Bērzgales pagasta pārvalde

Janīna Adijāne

Pirmdien: 800 – 1200; 1230 – 1630

Otrdien: 800 – 1200; 1230 – 1630

Trešdien: 800 – 1200; 1230 – 1630

Ceturtdien: 800 – 1200; 1230 – 1630 Piektdien: 800 – 1200; 1230 – 1630

64644633

26439301

Čornajas pagasta pārvalde

Edgars Paškovs

Pirmdien: 800 – 1500

Otrdien: 1000 – 1500

Ceturtdien: 900 – 1100 (Ratniekos)

28786267

Dricānu pagasta pārvalde

Normunds Mozgis

Pirmdien: 800 – 1500

Trešdien: 800 – 1500

Ceturtdien: 800 – 1500

27876886

Feimaņu pagasta pārvalde

Arnolds Taranda

Pirmdien: 800 – 1630

29880705

Gaigalavas pagasta pārvalde

Jānis Zelčs

Ceturtdienās no 8.00 līdz 16.00

64644537

26678123

Griškānu pagasta pārvalde

Edgars Paškovs

Piektdienās 8:00-12:00;  12:30-16:00

28786267

Ilzeskalna pagasta pārvalde

Anna Kūkoja

Trešdien: 800 – 1630

29203135

Kantinieku pagasta pārvalde

Andris Laizāns

Pirmd., ceturtd. 13.30 – 16.00

28305701

Kaunatas pagasta pārvalde

Viktors Grišunovs

Pirmdien: 800 – 1500

Trešdien: 800 – 1500

64667002

26415936

Lendžu pagasta pārvalde

Anita Karačkova

Pirmdien: 800 – 1200; 1300 – 1700

Otrdien: 800 – 1200; 1300 – 1700

Trešdien: 800 – 1200; 1300 – 1700

Ceturtdien: 800 – 1200; 1300 – 1700 Piektdien: 800 – 1200; 1300 – 1700

64644726

Lūznavas pagasta pārvalde

Arnolds Taranda

Trešdien: 800 – 1630

29880705

Maltas pagasta pārvalde

Mākoņkalna pagasta pārvalde

Viktors Grišunovs

Otrdien: 800 – 1200

Ceturtdien: 800 – 1500

64667002

26415936

Nagļu pagasta pārvalde

Jānis Zelčs

Trešdien: 8.00 – 10.00

26678123

Nautrēnu pagasta pārvalde

Anna Kūkoja

Pirmdien: 800 – 1630

Otrdien: 800 – 1630

29203135

Ozolaines pagasta pārvalde

Ozolmuižas pagasta pārvalde

Pušas pagasta pārvalde

Rikavas pagasta pārvalde

Jānis Zelčs

Trešdien: 10.15 –16.30

26678123

Sakstagala pagasta pārvalde

Andris Laizāns

Pirmd., Ceturtd. 8.00 – 12.00

28305701

Silmalas pagasta pārvalde

Marina Borisova

Trešdien: 800 – 1200; 1230 – 1600

64644844

Stoļerovas pagasta pārvalde

Edgars Paškovs

Trešdien: 830 – 1500

28786267

Stružānu pagasta pārvalde

Normunds Mozgis

Otrdien: 900 – 1500

27876886

Vērēmu pagasta pārvalde

Laimdota Melne

Pirmdien: 800 – 1200; 1230 – 1630

Ceturtdien: 800 – 1200; 1230 – 1630

64605901

29522980