Publicēts 10.06.2019
Paziņojums
Sākot ar 2019. gada 1. janvāri Rēzeknes novada pašvaldības pircēja profils ir Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/302), kurā tiek ievietota informācija par Rēzeknes novada pašvaldības plānotajiem iepirkumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2018
Pasažieru mikroautobusa iegāde projekta “Social Inclusion of Elderly People” (“Aging in Comfort”) ietvaros
Ar iepirkuma komisijas 02.01.2019. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta sakarā ar to, ka netika iesniegts neviens piedāvājums.

 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2018
Granulu apkures katla iegāde projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/37
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.12.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: granulu apkures katla iegāde projekta "Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607195, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2018
Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –13.12.2018.
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets - „Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2018
Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku (dienas aprūpes centru) Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā
Ar iepirkumu komisijas 21.01.2019. lēmumu iepirkuma procedūra ir pārtraukta, jo pretendentu piedāvātās līgumcenas ievērojami pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu.


 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2018
Apkures katla iegāde un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs – GPP 2018/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 20. novembris, plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets - „Apkures katla iegāde un uzstādīšana”
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Inna Petrova tel. 29884237, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: infp@griskani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2018
Mēbeļu un dzīvokļa iekārtojuma iegāde pašvaldības dzīvokļiem Jaunatnes ielā 4, Lūznavā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/35
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.11.2018. līdz plkst. 11.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: mēbeļu un dzīvokļa iekārtojuma iegāde pašvaldības dzīvokļiem Jaunatnes ielā 4, Lūznavā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.26409101, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2018
Deju nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/34
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.11.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: deju nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Natālija Bernāne, tel.64607194, e-pasts: natalija.bernane@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2018
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/33
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.11.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607195, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.10.2018
Kurināmās malkas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 9. novembris plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – kurināmās malkas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk