Iepirkumu līgumi

Līguma noslēgšanas datums Līgums
05.04.2019. LĪGUMS Nr.8.4/321
04.02.2019. LĪGUMS Nr. 8.4/127 par granulu apkures katla piegādi un uzstādīšanu Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 
08.01.2019. LĪGUMS Nr. 8.3/29
08.01.2019. LĪGUMS Nr. 8.3/20
07.01.2019. LĪGUMS Nr. 8.3/19 par būvuzraudzības pakalpojumiem 
07.01.2019. LĪGUMS Nr. 8.3/11
04.01.2019. LĪGUMS Nr. 8.3/5

2018. gada iepirkumu līgumi

2017. gada iepirkumu līgumi

2016. gada iepirkumu līgumi

2015. gada iepirkumu līgumi

2014. gada iepirkumu līgumi