Novada pašvaldība

Rezeknes novada domeAdrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601
Darba laiks: 8:00 – 16:30
Tālrunis: 64622238
Fakss: 64625935
E-pasts: info@rezeknesnovads.lv
Reģ.Nr.: 90009112679

Pamata budžeta un speciālā budžeta norēķinu konti:
Banka Konta Nr. Bankas kods Budžeta veids
A/S Swedbank LV56HABA0551026407356 HABALV22 Pamata budžets
A/S SEB banka LV21UNLA0050016695434 UNLALV2X Pamata budžets
A/S DNB banka LV19RIKO0002013195963 RIKOLV2X Pamata budžets
A/S Citadele banka LV27PARX0012602660002 PARXLV22 Pamata budžets
A/S Citadele banka LV54PARX0012602660001 PARXLV22 Speciālais budžets – autoceļu uzturēšanas līdzekļi
A/S DNB banka LV75RIKO0002013277405 RIKOLV2X Speciālais budžets – dabas resursu nodoklis