Attīstības plānošanas nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 64607197 anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv 32
Ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne 64607177 inta.rimsane@rezeknesnovads.lv 33
Projektu vadītāja Brigita Arbidāne 64607185 brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv 31
Teritorijas plānotāja – kartogrāfe Tatjana Kārkliniece 64607205 tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv 30
Teritorijas plānotāja Līga Romančuka  64607205  liga.romancuka@rezeknesnovads.lv  30
Projektu vadītāja Inga Zapāne 64607185 inga.zapane@rezeknesnovads.lv 31
Starptautisko projektu vadītāja  Sintija Batare 64607177 sintija.batare@rezeknesnovads.lv 33
Informācijas tehnoloģiju projektu koordinators Eduards Medvedevs 64607187 eduards.medvedevs@saskarsme.lv 41
Sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Bērtiņa  64607198 26531297 madara.bertina@rezeknesnovads.lv  35
Mājas lapas satura redaktore Anna Rancāne 64607198 anna.rancane@rezeknesnovads.lv
Informāciju ievietošanai mājaslapā sūtīt: majaslapai@rezeknesnovads.lv
35
Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Ligita Harčevska +371 28686863
371 63161616
ligita.harcevska@gmail.com
ligita.harcevska@rezeknesnovads.lv
Lūznavas muiža, Lūznava, Pils iela 8, Lūznavas pagasts, LV4627
Lauku tūrisma speciāliste Ilze Zelča
+371 28686863
371 63161616
ilze.zelca@rezeknesnovads.lv ilze.zelca@gmail.com Lūznavas muiža, Lūznava, Pils iela 8, Lūznavas pagasts, LV4627
Vecākā vides aizsardzības speciāliste  Klinta Bērziņa t.:64607195, klinta.berzina@rezeknesnovads.lv 34