Izglītības pārvalde

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Nodaļas vadītājs Guntars Skudra 64607201
29495624
izglitiba@saskarsme.lv 9
Vadītāja vietnieks Vilis Deksnis 64607204
26531830
vilis.deksnis@saskarsme.lv 2
Izglītības darba speciāliste – pedagoģiski metodiskais darbs un mūžizglītība Elita Opincāne 64607186
26531820
elita.opincane@saskarsme.lv 10
Izglītības darba speciāliste – interešu izglītība  Anita Rudziša 64607172  anita.rudzisa@saskarsme.lv 3
Jaunatnes lietu speciāliste Līga Bistrova 29121139 liga.bistrova@rezeknesnovads.lv Ozolmuižas pagasta kultūras nams
Jaunatnes lietu speciālists Aivars Mežatučs 22013477 aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv Feimaņu pagasta kultūras nams
Ekonomiste Janīna Lazovska 64607204
26531830
janina.lazovska@rezeknesnovads.lv 2
Izglītības darba speciāliste – pirmsskolas izglītība Biruta Rīvāne 64607173
20221180
biruta.rivane@saskarsme.lv 4
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Aija Dundure 64607173
20221180
aija.dundure@saskarsme.lv 4
Speciālā pedagoģe Ilona Bruskovska 64607196 ilona.bruskovska@saskarsme.lv Prokuratūras spārnā
2. stāvā
2. kab.
Psiholoģe Natālija Melne 64607196 natalija.melne@saskarsme.lv Prokuratūras spārnā
2. stāvā
2. kab.
Logopēde Inese Muhamberga 64607196 inese.muhamberga@saskarsme.lv Prokuratūras spārnā
2. stāvā
2. kab.
Sociālā pedagoģe Lilija Šodnaka 64607196 lilija.sodnaka@saskarsme.lv  Prokuratūras spārnā
2. stāvā
2. kab.
Sporta speciālists Igors Derjagins 64607181
26531922
igors.derjagins@saskarsme.lv 11
Informācijas sistēmu uzturētāja Dace Barkāne 64607187 dace.barkane@saskarsme.lv 41