Skatīt "Uzņēmējdarbība"

Uzņēmējdarbība

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Pakalpojums pieejams latvija.lv
Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Rēzeknes novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijā tiek izskatīts atsavināšanas ierosinājums un tam pievienotie dokumenti, komisija pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju publiska pasākuma rīkošanai. Atļauja tiek izsniegta publiska pasākuma rīkotājam.
Soļi pakalpojuma saņemšanai
www.latvija.lv
Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskos pasākumos, kuru rīkotājs ir Rēzeknes novada pašvaldība Finanšu un grāmatvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.  www.latvija.lv
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta Finanšu un grāmatvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.  www.latvija.lv
Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai pagasta nozīmes publiskajos pasākumos un ikdienas izbraukumos Attiecīgā pagasta pārvalde Iesnieguma  veidlapa (pag.ikdienas izbraukumiem)

Iesnieguma veidlapa (pag. publiskiem pasākumiem)

Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.  www.latvija.lv
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai publiskos pasākumos, kuru rīkotājs nav Rēzeknes novada pašvaldība Finanšu un grāmatvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.  www.latvija.lv
Apliecinājums par saimnieciskās darbības neveikšanu Apliecinājums
Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai  Juridiskā un lietvedības nodaļa  Iesnieguma veidlapa  Rēzeknes novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

Soļi pakalpojuma saņemšanai

 www.latvija.lv
Atļaujas saņemšana otrās kategorijas šautuves darbībai pašvaldībā Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Rēzeknes novada domē tiek izskatīts iesniegums un tam pievienotie dokumenti, par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju norādītās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai. Atļauja tiek izsniegta noteiktās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) uzturētājam.
Soļi pakalpojuma saņemšanai
www.latvija.lv