Pastāvīgās komitejas

Finanšu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Monvīds Švarcs
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 (Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvā, 16. kabinetā)
Tālrunis: 64622238
E-pasts: monvids.svarcs@rezeknesnovads.lv

Teritoriālā pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētāja: Elvīra Pizāne
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 (Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvā, 18. kabinetā)
Tālrunis: 64623200
E-pasts: elvira.pizane@rezeknesnovads.lv
Lasīt vairāk

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Guntis Rasims
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katru trešdienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 12.00 (Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 1.stāvā, 9. kabinetā)
Tālrunis: 64607201
E-pasts: guntis.rasims@rezeknesnovads.lv
Lasīt vairāk

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētāja: Regīna Baranova
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katru trešdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 (Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 1. stāvā, 5. kabinetā)
Tālrunis: 64607194
E-pasts: regina.baranova@rezeknesnovads.lv
Lasīt vairāk


Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Staņislavs Šķesters
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: pēc iepriekšējas pieteikšanās Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 3.stāvā, 28. kabinetā (pieteikšanās pa tālruni 64640510).
Tālrunis: 64640510
E-pasts: stanislavs.skesters@rezeknesnovads.lv

Lasīt vairāk