Pagastu apvienības

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu pagastu apvienība”
 
Dricānu pagastu apvienības vadītājs: Andrejs Tārauds, t. 64607080, m.t. 29388271
RikavaGalvenā grāmatvede: Vija Dundeniece, t. 28703307
Galvenās grāmatvedes vietniece: Marina Rūbežniece, 26057184
Vecākā lietvede: Marija Zahare,  t. 64644069
Juridiskā adrese un rekvizīti: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615 Reģ.Nr.40900027407, Banka: AS “SEB banka”, Konts: LV83UNLA0055000968605 
E-pasts:
dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv
Dricānu pagastu apvienības nolikums
Dricānu pagastu apvienības budžets 2020.


Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Rikavas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs: Andrejs Tārauds, t. 64607080, m.t.29388271
Lietvede: Valentīna Bebriša, t. 64607081
Vecākā grāmatvede: Antoņina Piļajeva, t. 64607082
Zemes lietu speciālists: Jānis Zelčs, pieņemšanas laiks: trešdien: 10.15 –16.30, tel. 26678123
Lauku attīstības konsultante: Sintija Šubrovska (mob.t. 28311079, e-pasts: sintija.subrovska@llkc.lv, pieņemšanas laiks:katra mēneša 3. otrdienā plkst.9.00 – 12.00
Adrese: Jaunības iela 15, c. Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV - 4648
Darba laiks: 8.00 – 16.30, pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30
E-pasts: info@rikava.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Konta Nr. LV46UNLA0055000968689
Reģistrācijas kods: 90011987730
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Rikavas FVP (feldšeru-vecmāšu punkts), Jaunības 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648, t.: 64607085


Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Dricānu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja : Anita Igaune, t. 64644069, t. 29113368
Zemes lietu speciāliste: Ilze Vabale, t. 27882344, e-pasts ilze.vabale@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības speciāliste: Anastasija Saleniece (mob.t. 25645875; e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 3. trešdienā plkst. 8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Aigars Andžāns, tel. 64603580.
Ceļu būvtehniķis: Juris Strods tel, 26511150.
Adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615
Darba laiks: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
E-pasts: dricani@rezeknesnovads.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV32UNLA0055000968650
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987355
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Silva Kairiša – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta),
“Kastaņi”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615, t. 27885060.

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Stružānu pagasta pārvalde (www.struzani.lv)

Pārvaldes vadītāja : Anita Igaune, t. 29113368
Vecākā grāmatvede: Iveta Misjūne, t. 64667552
Lietvede: Silvija Igaune, t.64667552, silvija.igaune@struzani.lv (Pieņemšanas laiks: darba dienās 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30)
Zemes lietu speciālists: Ilze Vabale, t. 64644069, e-pasts: ilze.vabale@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības konsultante: Anastasija Saleniece, t. 64667552 mob.t. 25645875. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 1. trešdienā plkst. 8.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas  inspektors Stružānu pagastā: Arnis Omuls, telefons: 64603743. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, no plkst.10:45 līdz 11.45.
Adrese: Miera 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4643
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@struzani.lv 
Rekvizīti:
AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV53UNLA0055000968854
Kods UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987919
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Maksas pakalpojumu cenrādis

Ģimenes ārste Silva Kairiša – ģimenes ārsta prakse,
Slimnīcas 2, Strūžāni, Rēzeknes nov., LV-4643, t.:64658272


Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Gaigalavas pagasta pārvalde

002_ppPārvaldes vadītāja: Valentīna Puste, t. 64644537, 26334750
Lietvede: Laura Sarnoviča, t. 64644537, laura.sarnovica@gaigalava.lv
Vecākā grāmatvede: Lilita Tāraude, t. 64644537
Zemes lietu speciālists: Jānis Zeļčs, t. 26678123 (Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 8.00 līdz 16.00)
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore: Jolanta Driksna tel. 64603580.
Adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV – 4618
Darba laiks: 8.00 – 12.30, 13.00 – 16.30
E-pasts: info@gaigalava.lv; t. 64644537
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV53UNLA0055000968757
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987444
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Antoņina Fedotova – ģimenes ārsta prakse,
Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618, t.:64644525

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Nagļu pagasta pārvalde (www.nagli.lv)

Pārvaldes vadītāja: Valentīna Puste, m.t. 26334750 (iedzīvotāju pieņemšana trešdienās no plkst.9.00 – 14.00) Tel. 26334750
Lietvede: Lilija Čeire, t. 64644360, e-pasts Lilija.Ceire@rezeknesnovads.lv (darbdienās no 8.00 – 14.30 ; pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30)
Zemes lietu speciālists: Jānis Zelčs, pieņemšanas laiks: trešdien: 8.00 – 10.00, tel. 26678123.
Adrese:  ”Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@nagli.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV13UNLA0055000971126
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011988007
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Nagļu FVP,
“Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pag.,Rēzeknes nov., LV-4632, t.64644338

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Ozolmuižas pagasta pārvalde (www.ozolmuiza.mozello.lv)

OzolmuizaPārvaldes vadītāja: Velta Runča, t. 64640224, m.t.26197458, e-pasts: velta.runca@ozolmuiza.lv
Lietvede: Dzidra Troška, t. 64640224, e-pasts: dzidra.troska@ozolmuiza.lv
Zemes lietu speciālists:
Lauku attīstības konsultante: Anastasija Saleniece (mob.t. 25645875; e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā katra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 8.00 – 12.00 pieņems Ozolmuižas pagasta iedzīvotājus.
Zemes lietu speciālists: Jānis Zelčs, t. 26678123 (Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 8.00 līdz 16.00, otrdienās no 8.00 līdz 12.00)
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektorsEdgars Mitrevičs , tel. 64603580. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena, no plkst. 10:30 līdz 11:30.
Adrese: “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@ozolmuiza.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV41UNLA0055000969167
Reģistrācijas kods: 90011987641
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārsts Jānis Visockis – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta),Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633, t.:64640233

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Sakstagala pagasta pārvalde

004_ppfPārvaldes vadītāja: Tamāra Tutina, t. 64640550, mob. tel. 27508050
Lietvede: Marija Vasiļjeva, t. 64640550, m.t. 26480724
Vecākā grāmatvede: Vilhelmīne Kirilova, t. 64640551
Zemes lietu speciālists: Andris Laizāns, t. 28305701 (Pieņemšanas laiks: Pirmd., Ceturtd. 8.00 – 12.00)
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Aleksandrs Cvetkovs, tel. 64662391. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, no plkst. 9:30 līdz 10:30.
Adrese: Kalna iela, 2, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes novads, LV – 4638
Darba laiks: 8.00-12.00; 12:30-16.30
E-pasts: info@sakstagals.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV71UNLA0055000969112
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987815
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis


Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Kantinieku pagasta pārvalde (www.kantinieki.lv)

Pārvaldes vadītāja: Tamāra Tutina, t. 64640550, mob. tel. 27508050
Lietvede: Marija Vasiļjeva, t. 64640550, m.t. 26480724
Zemes lietu speciālists: Andris Laizāns, t. 28305701 (Pieņemšanas laiks: Pirmd., Ceturtd. 13.30 – 16.00)
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Aleksandrs Cvetkovs, tel. 64662391,  pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 10:45 līdz 11:45.
Adrese: „Administratīvais centrs” c.Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@kantinieki.lv;
Rekvizīti:  AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV64UNLA0055000969141
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987548

Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Kantinieku FVP, “Administratīvais centrs”, c.Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621, t.64640643


Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”

Kaunatas pagastu apvienības vadītājs: Jānis Aleksāns, t. 646 40431, m.t. 26451063
GalvenJānis Aleksānsā grāmatvede: Ināra Graudumniece – Viļuma, t. 64 667002
Galvenās grāmatvedes vietniece: Iveta Broliša, t. 646 67002, 646 37558
Vecākā lietvede: Janīna Kairiša, t. 646 67000
Juridiskā adrese un rekvizīti: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, Reģistrācijas Nr. 40900027411, Banka: A/S „Swedbank”, Norēķinu konts: LV79HABA0551046070491, Kods: HABALV22 
E-pasts
: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv
Kaunatas pagastu apvienības nolikums
Kaunatas pagastu apvienības budžets 2020.


Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība Griškānu pagasta pārvalde (www.griskani.lv)
Pārvaldes vadītājs: Jānis Aleksāns, t. 646 40431, m.t. 26451063
Lietvede: Zoja Lipska, t. 646 40431
Vecākā grāmatvede: Iveta Rutkovska, t. 646 40462
Pagasta pārvaldes kases darba laiks: otrdiena, ceturtdiena 8.00 :12.00, 12.30-16.30; trešdiena 8.00:12.00;
Zemes lietu speciālists: Edgars Paškovs, darba laiks: ceturtdiena, piektdiena 8.00:12.00, 12.30:15.00; tel. 28786267
Lauku attīstības konsultante: Ilona Melne (mob.t. 28625588, e – pasts: ilona.melne@llkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 306. kabinetā katra mēneša 1.trešdienā plkst. 8:30 – 17:00 pieņems Griškānu pagasta iedzīvotājus;
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Kristīne Černova , tel. 64603572, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 09:15 līdz 10:15.
Adrese: Centrālā iela 27, c. Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV – 4641
Pagasta pārvaldes darba laiks: 8.00 :12.00,12.30: 16.30
E-pasts: Zoja.Lipska@griskani.lv;
Rekvizīti: Banka AS “Swedbank”
Norēķinu konts LV84HABA0551046070789
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995140
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Griškānu FVP
– Parka 3, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4616 t.64640490


Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība Čornajas pagasta pārvalde (www.cornaja.lv)

CornajaPārvaldes vadītājs: Oļegs Kvitkovskis, t. 64637598, m.t.26136507
Lietvede: Jūlija Greivule, t. 64637598
Vecākā grāmatvede: Natālija Kudrjavceva, t.64637558
Zemes lietu speciālists: Edgars Paškovs. Pieņemšanas laiks – pirmdienās plkst. 8.30 — 15.00, otrdienās plkst. 8:30 – 15:00.
Lauku attīstības konsultante Valija Jekimova (mob.t. 28373688, e – pasts: valija.jekimova@llkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā katra mēneša 4. otrdienā plkst.8.30 – 12.00 pieņem Čornajas pagasta iedzīvotājus.
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Jānis Graudumnieks, tel.64603569. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena, no plkst. 9:30 līdz 10:30.
Adrese: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4617
Darba laiks: 8.00 – 16.30, kasiere: no pirmdienas līdz ceturtdienai (8:00-13:00), piektdiena – brīvdiena.
E-pasts: info@cornaja.lv
Rekvizīti:  AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Norēķinu konts: LV63HABA0551046070682 (pamatbudžets)
Norēķinu konts: LV03HABA0551046070695 (speciālais budžets (ceļu fonds))
Norēķinu konts: LV61HABA0551046070718 (speciālais budžets (vides fonds))
Reģistrācijas kods: 90011995047
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Čornajas pagasta komunālo un citu pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Kristīne Taukule – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta), Miera 7, Čornaja, Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617, t.:64605486

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība Kaunatas pagasta pārvalde (www.kaunata.lv)

   Pārvaldes vadītājs: Sergejs Bašmakovs, t. 64667000, m.t.29224840
Vecākā grāmatvede: Inese Batarevska, t. 64667002
Grāmatvede: Antonija Gaveika, t. 64667002
Zemes lietu speciālists:
Viktors Grišunovs, mob.t. 26415936 (Pieņemšanas laiks: pirmdien, trešdien no pl. 8:00 līdz pl. 15:00)
Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultants: Uldis Andrejevs, mob. 27885686, e–pasts: uldis.andrejevs@llkc.lv, Kaunatas pagasta iedzīvotājus pieņem katra mēneša 1.ceturtdienā no plkst. 8:30 – 17.00 Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 326. kabinetā
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors:  Andris Marčuks, tel. 64603574, pieņemšanas laiks: katra mēneša trešdiena no plkst. 10:20 līdz 11:00
Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@kaunata.lv;
Rekvizīti: AS „Swedbank”
Norēķinu konts: LV26HABA0551046070572
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995206
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Ģimenes ārsts Oļegs Filimonovs– ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta), Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622., mob.26473347 (ārsta palīgs)

Ģimenes ārste Mārīte Šļubure – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta) Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., mob.29557259


Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība Mākoņkalna pagasta pārvalde  (www.makonkalns.lv)

Pārvaldes vadītājs: Sergejs Bašmakovs, m.t.29224840
Pagasta saimniecības vadītājs:
Rolands Kalvis, t. 64646741, m.t. 29299487
Lietvede – kasiere: Vilhelmīna Trūle, t. 64646741, m.t. 22045360
Zemes lietu speciālists: Viktors Grišunovs, mob.t. 26415936 (Pieņemšanas laiks:  ceturtdien no pl. 8:00 līdz pl. 15:00)
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova, mob.t. 28373688, e-pasts: valija.jekimova@llkc.lv. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 3. otrdienā plkst. 8.30 – 12.00.
Brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”, vadītāja: Jekaterina Itkača, e-pasts: strops@makonkalns.lv. Darba laiks: pirmdien, trešdien un ceturtdien no plkst.12.00 līdz 19.00, otrdien no plkst.10.00 līdz 18.00, piektdien no 10.00 līdz 17.00, sestdien un svētdien – brīvdiena.
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākais inspektors: Raimonds Viškers, tel. 64603569, pieņemšanas laiks: katra mēneša otrā trešdiena no plkst. 09:00 līdz 10:00
Adrese: Skolas iela 3, c. Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV – 4626
Juridiskā adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@makonkalns.lv
Rekvizīti: AS „Swedbank”
Norēķinu konts: LV33HABA0551046070640
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995263
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Mārīte Šļubure  – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta)
Līgo 7-1, Lipušku c., Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV-4626 t.:64646735

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība Stoļerovas pagasta pārvalde (www.stolerova.lv)

  Pārvaldes vadītājs:  Aivars Lukša, t. 64644192, m.t. 29423522
Lietvede: Dace Škrjaba, t. 64644192
Vecākā grāmatvede: Nataļja Kovaļevska, t. 64644193
Zemes lietu speciālists: Edgars Paškovs, t. 64644192, (pieņemšanas laiks: trešdienās 8.00 – 15.00)
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova (mob.t. 28373688, e-pasts: valija.jekimova@llkc.lv, pieņemšanas laiks: katra mēneša 3.ceturtdienā plkst.9.00– 13.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Andris Marčuks, tel. 64603590, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 10:30 līdz 11:30)
Adrese: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV - 4642
Darba laiks: 8.00 – 16.30, pusdienu pārtraukums – no 12.00 līdz 12.30.
E-pasts: info@stolerova.lv
Rekvizīti:  AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV77HABA0551046070721
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995314
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Stoļerovas FVP
– Skolas 4-15, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642 t.64644133

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība”

Maltas pagastu apvienības vadītājs: Edgars Blinovs, t. 64640171, e-pasts: edgars.blinovs@ozolaine.lv
Galvenā grāmatvede: Janīna Otikova, t. 64634368, e-pasts: janina.otikova@malta.lvOzolaine
Galvenās grāmatvedes vietniece: Jevģēnija Grišuļonoka, t. 62303370, e-pasts: jevgenija.grisulonoka@rezeknesnovads.lv
Vecākā lietvede: Ineta Skudra, t. 64621401 ineta.skudra@malta.lv
Juridiskā adrese un rekvizīti: Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība”, Reģistrācijas Nr. 40900027426 Juridiskā adrese: Brīvības iela 6, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630, Banka: AS “Swedbank” SWIFT kods: HABALV22, Konta Nr.: LV08HABA0551046064203 Reģistrācijas Nr. 40900027426
E-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv
Maltas pagastu apvienības nolikums
Maltas pagastu apvienības budžets 2019.
Maltas pagastu apvienības budžets 2020.


Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Ozolaines pagasta pārvalde (www.ozolaine.lv)

Pārvaldes vadītājs: Edgars Blinovs, e-pasts: edgars.blinovs@ozolaine.lv, t.64640170
Lietvede: Liene Peļņa (ilgstošā prombūtnē), t. 64640171, e-pasts: liene.pelna@ozolaine.lv aizvieto Ilga Smane t.64640171, e-pasts: ilga.smane@ozolaine.lv
Vecākā grāmatvede: Diāna Mihailova, t.64640170, e-pasts: diana.mihailova@ozolaine.lv
Kasiere: Lidija Vinogradova t.64640172, e-pasts: lidija.vinogradova@ozolaine.lv pieņemšanas laiks: darba dienās 8.00 – 12.00
Zemes lietu speciāliste: Marina Borisova t.64644844, mob.28223706 e-pasts: marina.borisova@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova (mob.t. 28373688, e-pasts: valija.jekimova@llkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā katra mēneša 4. otrdienā plkst. 8.30 – 12.00 tiks pieņemti Ozolaines pagasta iedzīvotāji.
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Andris Krompāns, tālrunis darba laikā:  27753315, 110, 112, e-pasts: andris.krompans@latgale.vp.gov.lv (Pagasta iedzīvotājus pieņems ceturtdienās Ozolaines pagasta pārvaldes 205. telpā no plkst.09.00 līdz plkst.10.00)
Adrese: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4633
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@ozolaine.lv
Sociālie tīkli: draugiem.lv/ozolainefacebook.com/ozolainespagasts,
twitter.com/ozolainehttps://www.instagram.com/ozolaine.lv/, Youtube/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde
Rekvizīti: AS “Swedbank”
SWIFT kods: HABALV22
Konta Nr.: LV68HABA0551046064481
Reģistrācijas Nr. 40900027426

Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Lūznavas pagasta pārvalde (www.luznava.lv)

Pagasta pārvaldes vadītājs Gatis Pučka, t. 64607420, gatis.pucka@luznava.lv
Lietvede: Jautrīte Mežule, t. 64607421
Vecākā grāmatvede: Ina Kaļiņina, t. 64607422
Zemes lietu speciālists: Arnolds Taranda (pieņemšanas laiks trešdienās no 8.00-16.30), arnolds.taranda@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva (mob.t. 26157521, e – pasts: vija.isajeva@llkc.lv. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 2. ceturtdienā plkst.8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors:
Jānis Graudumnieks, tel. 64603569, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 10:50 līdz 11.50
Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads, LV – 4627
Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads, LV - 4627
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@luznava.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV45HABA0551046064410 (pamatbudžets)
Reģistrācijas Nr. 40900027426
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Lūznavas pagasta maksas pakalpojumu cenrādis
Lūznavas pagasta Twitter konts
Ģimenes ārste Jeļena Daņilova – ģimenes ārsta prakse
Pils iela1/2, Lūznava, Rēzeknes nov., LV-4627, t.:26595092


Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Feimaņu pagasta pārvalde (www.feimani.lv)

FeimaniPārvaldes vadītāja: Anita Verčinska, m.t.20223650
Lietvede: Laura Kancāne, t.64644892, e-pasts: Laura.Kancane@feimani.lv
Vecākā grāmatvede: Aksana Baboviča, t. 64644894
Zemes lietu speciālists: Arnolds Taranda, mob.t. 29880705 (Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst.08:00-12:00; 12:30-16:30)
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva, mob.t. 26157521, e- pasts: vija.isajeva@llkc.lv. Pieņemšanas laiks: katru trešdienu Maltā plkst.8.00 – 17.00.
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Raimonds Viškers, tel. 64603559, mob.t 27077436. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 09:30 līdz -10:30
Adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4623
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@feimani.lv,  Anita.Vercinska@feimani.lv
Rekvizīti:
AS “Swedbank”
Konta Nr. LV38HABA0551046064342
Reģistrācijas kods: 90012000064
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Aina Tjarve – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta)
Feimaņu ciemā.5-13, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623, t.:64644889

Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Maltas pagasta pārvalde (www.malta.lv)
MaltaPārvaldes vadītājs: Vitālijs Skudra, t. 64621401, m.t.29461863, e-pasts vitalijs.skudra@malta.lv
Vecākā lietvede: Ineta Skudra, t. 64621401 ineta.skudra@malta.lv
Vecākā grāmatvede: Jeļena Šņukute, e-pasts: jelena.snukute@malta.lv
Grāmatvede: Anna Dzene, e-pasts: anna.dzene@malta.lv
Zemes lietu speciāliste: Ingrīda Černiševa, t. 64631031, e-pasts: ingrida.cerniseva@rezeknesnovads.lv, Pieņemšanas laiks: pirmdiena, otrdiena, trešdiena 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva, t. 64631031 mob.t. 26157521. Pieņemšanas laiks: katru trešdienu plkst. 8.00 – 16.30
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Aldis Jurčenko, tel. 64603548, pieņemšanas laiks: katra trešdiena no plkst. 10:00 līdz 11:00.
Adrese: Brīvības ielā 6,  Malta, LV – 4630
Darba laiks: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
E-pasts: info@malta.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV45HABA0551046064216
Reģistrācijas kods: 40900027426
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Maksas pakalpojumu cenrādis

Ģimenes ārste Silvija Paraščiņaka – ģimenes ārsta prakse, Andrupenes 28, Malta, Rēzeknes nov., LV-4630, t.:64633337
Ģimenes ārste Mārīte Šļubure – ģimenes ārsta prakse, Andrupenes 28, Malta, Rēzeknes nov., LV-4630, t.:64633137
Ģimenes ārste Aina Tjarve – ģimenes ārsta prakse, Andrupenes 28, Malta, Rēzeknes nov., LV-4630, t.:64633137

Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Pušas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs: Vitālijs Skudra, t. 64621401, m.t.29461863
Pagasta saimniecības vadītājs: Viktors Afanasjevs, t. 64646045, m.t. 25444094
Lietvede – kasiere: Veronika Paplavska, t. 64646045, m.t. 29398491, e-pasts: veronika.paplavska@pusa.lv
Zemes lietu speciālists: Arnolds Taranda, m.t.29880705, e-pasts: arnolds.taranda@rezeknesnovads.lv, pieņemšanas laiks: katru trešdienu no plkst. 8:00-12:00 Pušas pagasta pārvaldes telpās
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva, t. 64631031, mob.t. 26157521, pieņemšanas laiks: katru trešdienu plkst. 8.00  – 17.00 Maltas pagasta pārvaldes telpās
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Raimonds Viškers, tel. 64603548. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 09:30 līdz -10:30.
Adrese: Parka iela 1, c. Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV – 4635
Darba laiks: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
E-pasts: info@pusa.lv
Rekvizīti: AS „Swedbank”
Norēķinu konts: LV68HABA0551046064287
Kods: HABALV22
Reģistrācijas Nr. 40900027426
Reģistrācijas kods: 90012000257
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Silmalas pagasta pārvalde (www.silmala.lv)

SilmalaPārvaldes vadītājs: Eduards Grišuļonoks, t. 64644683, m.t. 29108439 e-pasts eduards.grisulonoks@rezeknesnovads.lv
Lietvede: Regīna Baranova, t. 64644830, e-pasts regina.baranova@rezeknesnovads.lv
Vecākā grāmatvede: Lolita Ļoļāne, t. 64644682, e-pasts lolita.lolane@rezeknesnovads.lv
Zemes lietu speciāliste: Marina Borisova, t. 64644844, e-pasts marina.borisova@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva, mob.t. 26157521, e-pasts: vija.isajeva@llkc.lv, pieņemšanas laiks: Gorņicā katra mēneša 2. pirmdienā plkst. 8.30 – 9.45 un katra mēneša 2. otrdienā plkst. 8.30 – 9.45; Kruķos katra mēneša 2. pirmdienā plkst. 10.00 – 12.00, Vecružinā katra mēneša 2. otrdienā plkst. 10.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors:
Juris Līpurs, tel. 64603569. Pieņemšanas laiks: katru trešdienu no plkst. 11:00 līdz -12:00.
Adrese: Gornica, Saules iela 4, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV – 4630
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@silmala.lv;
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV31HABA0551046064371
Kods: HABALV22
Reģistrācijas Nr.40900027426
Reģistrācijas kods: 90012000280
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Silmalas FVP – Skolas 2, Gornica, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4630, t.64644834
SIA “Ružinas doktorāts”, ģimenes ārste Svetlana Sorokina, Ezera 30, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636, t.:64646122,
2. prakses vieta – Kruķi, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4621, t.:64644914
Štikānu FVP, Preiļu 9, Štikāni, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība”

Līvija PlavinskaNautrēnu pagastu apvienības vadītāja: Līvija Plavinska, t. 64628805, m.t. 29468107
Galvenais grāmatvedis
: Jānis Inkins t. 64628836
Galvenā grāmatveža vietniece: Sarmīte Boļše t. 64628807, m.t. 29439272
Vecākā lietvede: Elita Velikāne, t. 64628805
Juridiskā adrese un rekvizīti:
Reģistrācijas Nr.40900027430, Adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag. Rēzeknes novads, LV-4652, Banka A/S Swedbanka  Norēķinu konts LV53HABA0551046048067 
E-pasts:
nautrenuapvieniba@rezeknesnovads.lv
Nautrēnu pagastu apvienības nolikums
Nautrēnu pagastu apvienības budžets 2020.


Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Nautrēnu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja: Līvija Plavinska, t. 64628805, m.t. 29468107
Vecākā grāmatvede: Jeļena Cvetkova
Grāmatvede: Lilija Migliniece
Zemes lietu speciāliste:  Anna Kūkoja, t. 29203135 (Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.8.00 – 16.30, otrdienās plkst.8.00 – 16.30)
Lauku attīstības konsultante: Anastasija Saleniece,
e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv,  t. 64628806 mob.t. 25645875 .Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.8.00 – 16.30, otrdienās plkst.8.00 – 12.00.
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektoreKristīne Pukinska, tālr. 64603580. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, no plkst. 9:30 līdz 10.30.
Adrese: „Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV – 4652
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: nautreni.pag@e-apollo.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts LV44HABA0551046048229
Kods HABALV22
Reģistrācijas kods: 40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Ināra Oļševska
– ģimenes ārsta un zobārsta prakse,
Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652, t.:64640992

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Audriņu pagasta pārvalde (www.audrini.lv)

Pārvaldes vadītājs: Aleksandrs Bindemanis, t. 64628222, m.t.: 20240381
Lietvede: Tatjana Pavlova, t. 64628241
Vecākā grāmatvede: Elvīra Belisova, t. 64628242
Zemes lietu speciāliste: Laimdota Melne, t. 64605901, mob.t. 29522980. Pieņemšana notiek Vērēmu pagasta pārvaldē, adrese – J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads (iepriekš piesakoties), laiks: pirmdienās 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30; ceturtdienās 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30)
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas inspektore: Jolanta Driksna, t. 64603590. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un otrā trešdiena 10:00 – 11:00
Adrese: Lidicas ielā 17, Audriņu ciems, Rēzeknes novads, LV – 4611;
E-pasts: info@audrini.lv
Darba laiks:
Pirmdiena 8:00 – 16:30
Otrdiena 8:00 – 18:00
Trešdiena 8:00 – 16:30
Ceturtdiena 8:00 – 16:30
Piektdiena 8:00 – 15:00
Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30

Rekvizīti: AS “Swedbank”
LV67HABA0551046048397
Kods: HABALV22
Reģ. Nr. 40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Ingrīda Doroško
– ģimenes ārsta prakse,
Krasuhas 3, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611 t.:64640353
Ambulance un aptieka strādā visās darba dienās.


Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Bērzgales pagasta pārvalde (www.berzgale.lv)

berzgalePārvaldes vadītājs: Arvīds Dunskis, t. 64644633, m.t. 28378899
Lietvede: Janīna Adijāne, t. 64644633
Vecākā grāmatvede: Inese Adijāne, t. 64644644
Zemes lietu speciāliste: Anna Kūkoja, t. 29203135 (Pieņemšanas laiks: katru ceturtdienu 8.00 – 12.00)
Lauku attīstības konsultante:
Anita Dzene, mob.t. 26571714, e – pasts: anita.dzene@llkc.lv
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore: Kristīne Pukinska, tālr. 64603580
Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgales ciems, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612; Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@berzgale.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts LV53HABA0551046048261
Kods HABALV22
Reģistrācijas Nr.40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Ģimenes ārste Emīlija Zīmele – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta), Rītupes 21-16, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4634 t.:29105398


Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Ilzeskalna pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja: Genovefa Gailuma, t. 29390724
Lietvede: Anita Rozenberga, t. 64644580
Vecākā grāmatvede: Genovefa Gailuma, 64644580
Zemes lietu speciāliste: Anna Kūkoja, t. 64644580, mob.t. 29203135 (Pieņemšanas laiks: otrdiena, ceturtdiena 8.00 – 16.30)
Lauku attīstības konsultante: Anastasija Saleniece, e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv, t. 64644580 mob.t. 25645875. (Pieņemšanas laiks: katra mēneša 1. trešdienā plkst. 9.00 – 12.00)
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore: Kristīne Pukinska, tel. 64603580, pieņemšanas laiks: katru trešdiena no plkst. 11.10 līdz 12.00.
Adrese: Centra iela 1, Ilzeskalns, Rēzeknes novads, LV – 4619
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@ilzeskalns.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV97HABA0551046048342
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Ināra Oļševska – ģimenes ārsta un zobārsta prakse, (2. prakses vieta),
Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov., LV-4619t.: 29183926


Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Lendžu pagasta pārvalde (www.lendzi.lv)

LendziPārvaldes vadītājs: Voldemārs Deksnis, t. 64644726, m.t.28346149
Lietvede: Līga Bezika, tālr 64644726
Zemes lietu speciāliste: Laimdota Melne, tālr. 64605901
Adrese: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes novads, LV – 4625
Darba laiks: 8.00 - 12.00, 13.00 – 17.00
E-pasts: info@lendzi.lv;
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Kods HABALV22
Norēķinu konts: LV14HABA0551046048423
Reģistrācijas numurs: 40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Lendžu FAP (feldšeru – akušieru punkts) Viraudas 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625. t.: 64644712


Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Vērēmu pagasta pārvalde (www.veremi.lv)

VeremiPārvaldes vadītājs: Vladimirs Bistrovs, t. 64625933, 64605900, m.t.29467876
Lietvede: Aina Kudure, t. 64628833
Vecākā grāmatvede: Kristina Fedorenkova, t. 64628836
Zemes lietu speciāliste: Laimdota Melne, t. 64605901(Pieņemšanas laiks: Pirmd., C. 8.00 – 12.00, 12.30. – 16.30)
Lauku attīstības konsultante: Sintija Šubrovska, mob.t. 28311079, e-pasts: sintija.subrovska@llkc.lv. Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 304.kabinetā katra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 8.00 – 12.00 tiks pieņemti Vērēmu pagasta iedzīvotāji  
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Artūrs Gaisiņš, tel. 64603561, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 10:45 līdz 11:45.
Adrese: J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV – 4647
Darba laiks:Pirmdiena 08.00-12.00; 12.30-16.30
Otrdiena 08.00-12.00; 12.30-16.30
Trešdiena 08.00-12.00; 12.30-18.00
Ceturtdiena 08.00-12.00; 12.30-16.30
Piektdiena 08.00-12.00; 12.30-15.00
08.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@veremi.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Kods HABALV22
Norēķinu konts: LV14HABA0551046048478
Reģistrācijas numurs: 40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti