Sabiedriskā apspriešana Ilzeskalna pagastā

Publicēts 14.12.2017

Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu, Ilzeskalna pagastā plānots veikt  2 koku izciršanu, kas atrodas Ilzeskalna ciema centrā uz zemes gabala ar kadastra numuru 7858 005 0279 (1 lapegle – stumbra apkārtmērs 45 cm augstumu 15m, 1 lapegle – stumbra apkārtmērs 30 cm augstumu 12m).

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē, Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, pie lietvedes līdz 2017. gada 22. decembrim, kontakttel.64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0