Uzņēmēju konsultatīvā padome

Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome tiek veidota pēc Rēzeknes novada pašvaldības un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Padome ir aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses novadā un darbojas uz brīvprātības principiem sabiedriskā kārtā, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas instruments.

Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs

Vārds, Uzvārds

Darbības joma

1. Aivars Bernāns, z/s “Zelmeņi”

Lauksaimniecība

2. Jānis Kuprinskis, biedrība “Latgales pilots”

Tūrisms

3. Ligita Harčevska, Rēzeknes novada TIC vadītāja

Tūrisms

4. Anastasija Saleniece, Rēzeknes novada lauku konsultante

Lauksaimniecība

5. Jānis Kuzminskis, z/s “Tiptops”

Kokapstrāde

6. Veneranda Stramkale, SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” vadītāja

Izglītība un zinātne

7. Iveta Mietule, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas rektore

Izglītība un zinātne

8. Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors

Pašvaldība

9. Elvīra Pizāne, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece

Pašvaldība

10. Pēteris Karacejevs, SIA “Kopdarbs”
11. Jānis Macāns, z/s “Zvejnieki”
12. Anna Jaudzema, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Pašvaldība

13. Ginta Kalvāne, a/s “Nagļi”

Zivkopība

14. Zinaīda Šulberga, SIA „Baltiks EAST” izpilddirektore

Linkopība

15. Jānis Batars, z/s “Ezermala”

Augļkopība

16. Inta Nagle, LLKC Rēzeknes nodaļas vadītāja

Uzņēmējdarbības atbalsts

17. Sandra Ežmale, P/i „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pārvaldniece

Uzņēmējdarbības atbalsts

Aicinām Rēzeknes novada uzņēmējus un uzņēmējdarbības atbalsta sniedzējus līdzdarboties Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē, iepriekš sazinoties ar padomes priekšsēdētāju Aivaru Bernānu (tālr. 29425464) un piesakot plašam uzņēmēju lokam aktuālu padomes sēdē skatāmo jautājumu!

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēžu protokoli