Publicēts 02.12.2019
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 395” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdes lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 395” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.26, 25.§, 4.punkts), Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Griškānu pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 395”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā ar kadastra Nr. 7856 001 0777, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0777 platība 0,0482 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2019
Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.3 “Stacija Taudejāņi 2” Lendžu pagasta Skangaļos pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Stacija Taudejāni 2”, Skangaļos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pieteikšanās līdz 23.01.2020. plkst.16-00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.11.2019
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skujiņas” Stoļerovas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdes (protokols Nr.26, 27.§, 4.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skujiņas”, Stoļerovas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Stoļerovas pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Skujiņas”, kas atrodas Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā ar kadastra Nr.7892 002 0075, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7892 002 0075 platība 4,80 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.11.2019
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aizupieši” Stoļerovas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdes (protokols Nr.26, 26.§, 4.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aizupieši”, Stoļerovas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Stoļerovas pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Aizupieši”, kas atrodas Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā ar kadastra Nr. 7856 001 0777, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0267 platība 4,60 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.11.2019
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņi” Čornajas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdes (protokols Nr.26, 23.§, 4.punkts) lēmumu “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņi”, Čornajas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Čornajas pagasta pārvalde” paziņo par nekustamā īpašuma “Lazdiņi”, kas atrodas Rēzeknes novada Čornajas pagastā ar kadastra Nr.7846 004 0396, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 0396 platība 2,28 ha un 7846 007 0360 platība 4,25 ha, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2019
Publicējamā informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” izsoli Silmalas pagastā
Apstiprināti Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Preiļu iela 5A’’ Silmalas pagastā izsoles rezultāti, nosakot par izsoles uzvarētāju personu, kura ieguva pirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu- 1 760,30 eiro.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2019
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautmala” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. novembra sēdes (protokols Nr.25, 11.§, 4. punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautmala” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,,Griškānu pagasta pārvalde“ paziņo par nekustamā īpašuma “Strautmala”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā ar kadastra Nr.7856 004 0420, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0420 platība 1,97 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2019
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. novembra sēdes (protokols Nr.25, 10.§, 4.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Griškānu pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā ar kadastra Nr.7856 006 0575, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0558 platība 0,5927 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Ružinas mehāniskās darbnīcas” telpas Nr.1 daļas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Ružinas mehāniskās darbnīcas“, Ezermalas ielā 2, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas Nr.1, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001, kopā ar iekārtām, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā.
 Lasīt vairāk