Publicējamā informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” izsoli Silmalas pagastā

Publicēts 20.11.2019

Apstiprināti Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Preiļu iela 5A’’ Silmalas pagastā  izsoles rezultāti, nosakot par izsoles uzvarētāju personu, kura ieguva pirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu – 1760,30 eiro.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0