Publicēts 20.03.2019
Paziņojums par publisko apspriešanu Mākoņkalna pagasta teritorijā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība „Mākoņkalna pagasta pārvalde” paziņo par koku nociršanu Mākoņkalna pagasta kapsētu teritorijās uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes:
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2019
Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – pasažieru autobusa MAN FRH 422 atsavināšanas izsoli ar lejupejošu soli Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldībai piederošais Kaunatas pagasta pārvaldei turēšanā nodotais, pasažieru autobuss MAN FRH 422, valsts Nr. HH9699, gaiši pelēkā krāsā .
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.02.2019
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Kaunatas pagastā
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, teritorijas sakopšanas, bojātu, videi draudējušo un bīstamo koku novākšanas nolūkos Kaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu koku nozāģēšanai Kaunatas Vissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšanas Romas katoļu draudzes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303: 9 bērzi 20-30cm, 5 liepas 20-30, 4 apses 20-30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2019
Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes lēmumu
Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes 2019. gada 22. janvāra lēmuma (protokols Nr.5, 8.§) adresāts Rihards Šuļga, /p.k./ (Richard Šulga) tiek aicināts ierasties Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē, Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē, administratīvās lietas materiālu saņemšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē, pagrabstāva telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā - 124 m2 ar kadastra numuru 2100 008 0616 001, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV - 4601, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2019
Paziņojums par izsoli Silmalas pagastā
Izsole notiks Saules ielā 4, Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 6. februārī, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.01.2019
Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – traktorpiekabes MMZ-771 atsavināšanas izsoli Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldībai, Kaunatas pagasta pārvaldei turēšanā nodotā, traktorpiekabe MMZ-771, valsts Nr. P924LK.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.12.2018
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē autobusu MERCEDES BENZ 0303
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli autobusu MERCEDES BENZ 0303, valsts reģistrācijas Nr.HE1078. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Silmalas pagasta pārvaldē Saules ielā 4, Gorņicā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās, laiks 8.00-16.30, mājaslapās www.silmala.lv., www.rezeknesnovads.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2018
Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde paziņo, ka Lūznavas pagastā plānots veikt 42 (četrdesmit divu ) koku no ciršanu Lūznavas ciema teritorijā un Lūznavas pagasta kapsētu teritorijās uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.12.2018
Paziņojums par publisko apspriešanu Pušas pagasta ciema teritorijā
Rēzeknes novada Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienība "Pušas pagasta pārvalde” paziņo par koku nociršanu Pušas pagasta ciema teritorijā un Pušas pagasta kapsētu teritorijās uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes.
 Lasīt vairāk