Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.3 “Stacija Taudejāņi 2” Lendžu pagasta Skangaļos pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 02.12.2019

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Stacija Taudejāņi 2”, Skangaļos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā – izsoles sākumcena EUR 320.00, nodrošinājums EUR 32.00, izsole 05.02.2020. plkst.10‑00, pieteikšanās līdz 23.01.2020. plkst.16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumos paredzēto. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0