Par izsoles Rāznas ielā 38 rezultātu apstiprināšanu Kaunatas pagastā

Publicēts 12.07.2017

Kaunatas pagasta pārvalde informē, ka ar Rēzeknes novada pašvaldības domes 06.07.2017. sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, c. Kaunata, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanai izsoles rezultātu apstiprināšana” (protokols Nr.16, 8.§) apstiprināts 30.05.2017. izsoles rezultāts. Nekustamā īpašuma, ar kadastra apzīmējums 7862 005 0303, nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem nodotas fiziskai personai, ar nosolīto augstāko cenu EUR 1,17 par m².

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0