Izsole

Publicēts 24.07.2017

Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 1-istabu dzīvokli Miera ielā 6-13, kadastra Nr.7894 900 0065, adrese: Miera iela 6-13, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā, adrese: Rēzeknes novada pašvaldības portālā: www.rezeknesnovads.lv, http://struzani.weebly.com/ īpašums apskatāms darbadienās līdz 2017. gada 25. augustam, iepriekš saskaņojot ar Stružānu pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 64667552, 20211133.

Izsoles sākumcena 543,93 EUR, nodrošinājums 54 EUR, izsoles solis 54 EUR. Nodrošinājums jāiemaksā Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldes kontā LV10PARX0008656070002, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2017. gada 29. augustam plkst. 10.00, izsoles sākums 2017. gada 29. augustā plkst.10.00.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0