Skolu pašnovērtējumu ziņojumi

2010. gada 14. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.852 ”Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” 3.2.punkts nosaka, ka, lai pieteiktos akreditācijai, iestāde Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniedz pašnovērtējuma ziņojumu, kā arī to, ka šo ziņojumu divu darbdienu laikā pēc tā iesniegšanas izglītības iestāde publicē savā tīmekļa vietnē. Ja izglītības iestādei nav savas tīmekļa vietnes, pašnovērtējuma ziņojums ir jāpublicē iestādes Dibinātāja, t.i. pašvaldības, tīmekļa vietnē.
Balstoties uz iepriekš minēto, turpmāk šajā mājas lapas sadaļā tiks publicēti Rēzeknes novada vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumi, ar kuriem var iepazīties jebkurš interesents.