Sporta skolas mācību treniņgrupas

Volejbols MT-1 un MT-3 grupas Treneris Oskars Krukovskis MT-3 MT-1


Basketbola MT-2 un MT-4 grupas Treneris Līga Ludborža


Futbola MT-7 un SMP-3 grupa Treneris Aleksandrs Borodulins


Futbola SSG un MT-1 grupa Treneris  Vjačeslavs Višņakovs