Bibliotēkas

Audriņu pagasta bibliotēka

Adrese: Krasuhas iela 3, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4611
Vadītāja: Oksana Brokāne
Tālrunis: 64640353 (ambulance)
Mob.tālr: 26576386
E-pasts: oksana.brokane@rezeknesnovads.lv

Bērzgales pagasta bibliotēka

Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4612
Vadītāja: Sanita Potaše
Tālr./Fakss: 64644633 (pagasta pārvaldē)
Mob.tālr: 27297743
E-pasts: sanita.potase@rezeknesnovads.lv

Čornajas pagasta Ratnieku bibliotēka

Adrese: Uzvaras iela 1, Ratnieki, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4622
Vadītāja: Alla Bule
Tālrunis: 64640979
E-pasts: alla.bule@rezeknesnovads.lv

Čornajas pagasta Rāznas bibliotēka

Adrese: Nākotnes iela 3, Dukstigals, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4617
Vadītāja: Silvija Deksne
Tālrunis: 64637553
E-pasts: silvija.deksne@rezeknesnovads.lv

Dricānu pagasta bibliotēka

Adrese: Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615
Vadītāja: Ināra Orlova
Mob.Tālr: 25436559
E-pasts: inara.orlova@inbox.lv

Feimaņu pagasta bibliotēka

Adrese: Krāce, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4623
Vadītāja: Erna Ulase
Tālrunis: 64644750
E-pasts: erna.ulase@rezeknesnovads.lv

Gaigalavas pagasta bibliotēka

Adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4618
Vadītāja: Marija Vabale
Tālrunis: 64644537 (pagasta pārvaldē)
Mob.Tālr: 29383106
Fakss: 64644539 (pārvaldē)
E-pasts: marija.vabale@rezeknesnovads.lv

Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu bibliotēka

Adrese: Vecstrūžāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4649
Vadītāja: Vija Sjomkāne
Mob.Tālr: 29373472
E-pasts: vija.sjomkane@rezeknesnovads.lv

Griškānu pagasta bibliotēka

Adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4641
Vadītāja: Vija Proveja
Tālrunis: 64640507
Mob.Tālr: 26487354
E-pasts: vija.proveja@rezeknesnovads.lv

Ilzeskalna pagasta bibliotēka

Adrese: Jaunatnes iela 1, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4619
Vadītāja: Ināra Strode
Tālrunis: 29411306
E-pasts: inara.strode@rezeknesnovads.lv

Kantinieku pagasta bibliotēka

Adrese: Livža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4621
Vadītāja: Anna Kluša
Tālrunis: 64640641
E-pasts: anna.klusa@rezeknesnovads.lv

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka

Adrese: Rāznas iela 32, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4622
Vadītāja: Regīna Kablanova
Mob.tālr.: 29471838
E-pasts: regina.kablanova@kaunata.lv

Kaunatas pagasta 2. bibliotēka

Adrese: Ķiršu iela 9, Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4616
Vadītāja: Janīna Jermaškeviča
Tālrunis: 64644250
E-pasts: janina.jermaskevica@rezeknesnovads.lv

Lendžu pagasta bibliotēka

Adrese: Viraudas iela 3, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4625
Vadītāja: Ilga Gudrika
Tālrunis: 62601053
E-pasts: ilga.gudrika@rezeknesnovads.lv

Lūznavas pagasta bibliotēka

Adrese: Pils iela 6, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4627
Bibliotekāre: Nadežda Tarasova
Tālrunis: 64646017
E-pasts: nadezda.tarasova@rezeknesnovads.lv

Mākoņkalna pagasta bibliotēka

Adrese: Skolas iela 3, Lipušķi, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4626
Vadītāja: 
Tālrunis: 64646742
E-pasts:

Maltas pagasta bibliotēka

Adrese: Stacijas iela 24, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630
Vadītāja: Ērika Grigorjeva
Tālrunis: 64632078, 26115508
E-pasts: erika.grigorjeva@rezeknesnovads.lv

Nagļu pagasta bibliotēka

Adrese: Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631
Vadītāja: Veronika Volka
Tālrunis: 64644272
E-pasts: veronika.volka@rezeknesnovads.lv

Nautrēnu pagasta bibliotēka

Adrese: Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4652
Vadītāja: Nellija Viļuma
Tālrunis: 64644416 (bērnudārzā)
Mob.tālr: 26363203
E-pasts:
nellija.viluma@rezeknesnovads.lv

Ozolaines pagasta bibliotēka

Adrese: Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4633
Vadītāja: Veronika Lazareva
Tālr. mob.: 26284240
E-pasts: veronika.lazareva@ozolaine.lv

Ozolmuižas pagasta bibliotēka

Adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4633
Vadītāja: Evija Vidiņa
Tālr./Fakss: 64644032
E-pasts: evija.vidina@rezeknesnovads.lv

Pušas pagasta bibliotēka

Adrese: Parka iela 1, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4635
Vadītāja: Līga Ratnika
Tālr./Fakss: 64646045 (pagasta pārvaldē)
E-pasts: liga.ratnika@rezeknesnovads.lv

Rikavas pagasta bibliotēka

Adrese: Jaunības iela 15, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4648
Vadītāja: Vilma Poplavska
Tālrunis: 64607086
E-pasts: vilma.poplavska@rezeknesnovads.lv

Sakstagala pagasta bibliotēka

Adrese: Kalna iela 2, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4638
Vadītāja: Ingrīda Mažāne
Tālrunis: 64640575, 26490005
E-pasts: ingrida.mazane@rezeknesnovads.lv

Sakstagala pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts

Adrese: Subinaite, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4645
Vadītāja: Ingrīda Mažāne
Tālrunis: 26490005
E-pasts: ingrida.mazane@rezeknesnovads.lv

Silmalas pagasta bibliotēka

Adrese: Saules iela 4, Gornica, Malta, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630
Vadītāja: Diāna Rakova
Tālr.: 64644830 ( pagasta pārvaldē)
Mob.tālr.: 26105479
E-pasts: diana.rakova@rezeknesnovads.lv

Silmalas pagasta Kruķu bibliotēka

Adrese: Miera iela 4, Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4636
Vadītāja: Anita Laizāne
Tālrunis: 64644953
E-pasts: anita.laizane@rezeknesnovads.lv

Silmalas pagasta Ružinas bibliotēka

Adrese: Lakstīgalu iela 7, Ružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes rajons, LV – 4636
Vadītāja: Larisa Varlamova
Tālrunis: 64646132
E-pasts: larisa.varlamova@rezeknesnovads.lv

Silmalas pagasta Štikānu bibliotēka

Adrese: Štikāni, Ružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4636
Vadītāja: Larisa Kolosova
Tālrunis:
64646941
E-pasts: larisa.kolosova@rezeknesnovads.lv

Stoļerovas pagasta bibliotēka

Adrese: Skolas iela 1, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4642
Vadītāja: Anna Kraule
Tālr./fakss: 64644192 (pagasta pārvaldē)
E-pasts: anna.kraule@rezeknesnovads.lv

Stružānu pagasta bibliotēka

Adrese: Miera iela 14a, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4643
Vadītāja: Anna Esta
Tālrunis: 27880618
E-pasts: anna.esta@rezeknesnovads.lv

Vērēmu pagasta bibliotēka

Adrese: Jāņa Zvīdra iela 3c, Sondori, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4647
Vadītāja: Regīna Volkova
Tālrunis: 64605905
E-pasts: regina.volkova@rezeknesnovads.lv