Pirmsskolas izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumi

Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” pašnovērtējuma ziņojums 
Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums
Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes “Skudriņa” pašnovērtējuma ziņojums
Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pašnovērtējuma ziņojums
Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” pašnovērtējuma ziņojums
Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” pašnovērtējuma ziņojums
Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums
Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pašnovērtējuma ziņojums
Dricānu pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums
Stružānu pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums