Izglītības iestādes

Vidusskolas

Nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis E-pasts, mājas lapa, nolikums
Dricānu vidusskola Skaidrīte Strode Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads  29233625
dricani@saskarsme.lv www.dricanu-vidusskola.1s.lv
Kaunatas vidusskola Alīna Gendele Kaunata, Rāznas 17, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622 64667253
kaunata@saskarsme.lv skola.kaunata.lv
Gundega Rancāne Iugulova, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
64628830
64611195
makasani@saskarsme.lv skola@makasani.lv
Maltas vidusskola Vinera Dimpere Malta, Skolas 5, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 64634355 64631440
malta@saskarsme.lv skola.malta.lv
Nautrēnu vidusskola Anita Ludborža Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 64644390
nautreni@saskarsme.lv skola.nautreni.lv
Tiskādu vidusskola  Olga Miseviča Ružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
64646124
tiskadi@saskarsme.lv

Pamatskolas un sākumskolas

Nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis E-pasts, mājas lapa
Audriņu pamatskola Liāna Teirumnieka Krasuhas iela 1A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611 64640481
audrini@saskarsme.lv
skola.audrini.lv
 Irina Žukova
Bērzgale,Rītupes 25, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4612
64644627
berzgale@saskarsme.lv
Feimaņu pamatskola Aina Drikšņa
Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4623
64644749
feimani@saskarsme.lv
Gaigalavas pamatskola Ināra Ūsīte Skolas iela 5, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4618 64644519
gaigalava@saskarsme.lv
Jaunstrūžānu pamatskola Ivars Igaunis
Strūžāni, Miera 12, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4643
28080604
22018427
jaunstruzani@saskarsme.lv
Struktūrvienības vadītāja
Gaļina Bogdanova
Laizāni, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4633
64640200
liepas@saskarsme.lv
Rēznas pamatskola Anatolijs Kozlovskis
Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4642
64644170
rezna@saskarsme.lv
Silvija Freiberga
Skolas iela 13, Ciukori,  Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4638
64640547
sakstagals@saskarsme.lv
Verēmu pamatskola Iveta Gaile
Šķeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4647
64628835
64628838

Speciālās skolas

Nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis E-pasts, mājas lapa, nolikums
Rēzeknes novada  speciālā  pamatskola Georgs Ignatjevs Malta, Rozentovas 9, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 64631050
speciala.pamatskola@rezeknesnovads.lv

Pirmsskolas izglītības iestādes

Nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis E-pasts, mājas lapa
Biruta Bikovska “Dricānu bērnudārzs”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615 26165373, 25400204 dricanipii@saskarsme.lv  Nolikums
Izglītības iestādes mācību procesa organizācija
Ilga Švarce Skolas iela 1 Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618 64644531 gaigalavapii@saskarsme.lv Nolikums
Izglītības iestādes mācību procesa organizācija
Vecāku infolapa
Svetlana Klīdzēja Sprūževa, Centrālā, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641 64640490 griskanipii@saskarsme.lv  Nolikums
Izglītības iestādes mācību procesa organizācija
Valentīna Mališeva “Zariņš”, Bekši,  Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 64640441 ozolainepii@saskarsme.lv Nolikums
Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes mācību procesa organizācijas kārtība
Sandra Viša Kaunata, Rāznas 32, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622 64667136 kaunatapii@saskarsme.lv
Nolikums
Mācību procesa organizācija
Alīna Čistjakova Malta, Skolas 25, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 64631046 maltapii@saskarsme.lv Nolikums
Mācību procesa organizācija
Tatjana Pujate “Vālodzīte”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4652 64644416 nautrenipii@saskarsme.lv
Nolikums
Mācību procesa organizācija
Dzintra Smirnova Skolas iela 3, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
silmalapii@saskarsme.lv
Ilze Treikule Strūžāni, Miera 14a, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643 26520742 struzanipii@saskarsme.lv Nolikums
Mācību procesa kārtība
Skaidrīte Veselova Jaunatnes iela 10, Uļjanova, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4645 64640034 uljanovapii@saskarsme.lv Nolikums
Mācību procesa organizācija

Pirmsskolas izglītības programmu realizācijas vietas

Nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis E-pasts, mājas lapa
Bērzgales pagasts Tatjana Pujate Bērzgale, Rītupes 40, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612 64644641 nautrenipii@saskarsme.lv
Čornajas pagasts Sandra Viša Gaismas iela 1, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4617 64667136

26450437                                64637566

kaunatapii@saskarsme.lv
sandra.visa@saskarsme.lv
Mācību procesa organizācija
Ilzeskalna pagasts Tatjana Pujate Centra iela 4, Ilzeskalns,Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619 64644563 nautrenipii@saskarsme.lv
Nagļu pagasts Ilga Švarce “Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631 64644531

26568956

64615401

gaigalavapii@saskarsme.lv

ilga.svarce@saskarsme.lv

Lūznavas pagasts Valentīna Mališeva Pils 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627 64640441

28635261

64667324

ozolainepii@saskarsme.lv

valentina.maliseva@saskarsme.lv

Rikavas pagasts Ināra Ūsīte Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648 64644519 gaigalava@saskarsme.lv
Nolikums
skola.gaigalava.lv

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes

Nosaukums Adrese Vadītāja vārds, uzvārds, telefons Kontakttālrunis, e-pasts, mājas lapa
Bērnu un jaunatnes sporta skola Atbrīvošanas aleja – 95A, Rēzekne
Aldis Ciukmacis
m.t.29173127
64607181,
sports@rdnet.lv
Nolikums
Maltas Mūzikas skola
Rēzeknes novads
Malta, Skolas iela – 5A
Normunds Štekels
m.t.26582296
64635073,
muzikasskola@saskarsme.lv
J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāle
Rēzeknes novads
Nautrēnu pagasts
„Rogovka”
Maija Gailuma
m.t.26404003
gailuma.maija@inbox.lv
makslasskola@saskarsme.lv