Deju kolektīvi

Juris - 2019Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Juris”
Dibināšanas gads: 2017.
Vadītāja: Gunta Sidorova
Tālrunis: 29299386
E-pasts: gguntas@inbox.lv


Dricānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs ”Jumalēni”

23851413732699471_l
Dibināšanas gads: 2004.
Vadītāja: Silvija Bokta
Tālrunis: 26659793
E-pasts: silvija66@inbox.lv

Dricānu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Jumalo”

23851313733647281_l
Dibināšanas gads: 2003.
Vadītāja: Silvija Bokta
Tālrunis: 26659793
E-pasts: silvija66@inbox.lv

Feimaņu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Vīmyns”

23851213732701001_l
Dibināšanas gads: 2008.
Vadītājs: Guntis Tjarvja
Tālrunis: 22110773
E-pasts: guntis_tjarvja@inbox.lv
Mājas lapa: http://vimyns.1w.lv/

Gaigalavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Krēslīte”

  Dibināšanas gads: 2011.
Vadītāja: Maira Gribuste
Tālrunis: 29727635
E-pasts: meia-elize@inbox.lv

Kaunatas tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kaunata”

238473613733646400_l
Dibināšanas gads: 1986.
Vadītāja: Alla Silova
Tālrunis: 28646202
E-pasts: alla200@inbox.lv

Kaunatas tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Rasa”

23851113733647591_l
Dibināšanas gads: 2010.
Vadītāja: Alla Silova
Tālrunis: 28646202
E-pasts: alla200@inbox.lv

Lendžu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Ūdzeņa”

ūdzeņa jauniešiDibināšanas gads: 2004.
Vadītāja: Sintija Gailuma
Tālrunis: 28303789
E-pasts:gailums.sintija@inbox.lv

Lendžu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ūdzeņa”

ūdzeņa vidējie...Dibināšanas gads: 2012.
Vadītāja: Sintija Gailuma
Tālrunis: 28303789
E-pasts: gailums.sintija@inbox.lv


Lūznavas pagasta senioru tautas deju kolektīvs “Lūznava”

  Dibināšanas gads: 2016. gada decembris
Vadītāja: Iveta Alika
Tālrunis: 26396745
E-pasts: ivetaalika@inbox.lv


Maltas kultūras nama vidējās paaudzes deju kopa „Rutuļi”

Rutuli (1217 x 862)
Dibināšanas gads 2001.
Vadītāja: Ruta Mika
Tālrunis: 26710939
E-pasts: ruta.mika@saskarsme.lv

Naglu deju kol PiparensNagļu pagasta jauniešu deju kolektīvs “Pipareņš”

Dibināšanas gads: 2013.
Vadītāja: Laura Ābola
Tārunis: 29231170
E-pasts: dejoskaisti@inbox.lv


Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvs “Troks voi”

238987413851149540_l
Dibināšanas gads: 2012.
Vadītāja: Ingūna Ludborža
Tālrunis: 26584286
E-pasts: Inguna.ludborza@saskarsme.lv

Nautrēnu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vasalinki”
Dibināšanas gads: 2018.
Vadītāja: Ingūna Ludborža
Tālrunis: 26584286


Strūžānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Dzieti”

 Dibināšanas gads: 2016.
Vadītāja: Vanda Ķebe
Tālrunis: 29481618
E-pasts: vandakebe@inbox.lv


Vērēmu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kūzuls”

238473313732698440_l
Dibināšanas gads 2010.
Vadītāja: Vineta Āboliņa
Tālrunis: 26190005
E-pasts: vinetaa17@inbox.lv