Maltas vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola

Publicēts 03.02.2017

Liepu pamatskolas adrese: Laizāni, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Tālrunis: 64640200
e-pasts: liepas@saskarsme.lv

Vēsture:

Liepu pamatskola pirmo reizi tika pieminēta arhīva dokumentos 1932.gadā, bet tā jau agrāk strādāja kā Laizānu krievu sākumskola. Tā izvietojās muižas ēkā, kurai apkārt itāļu arhitekts izveidoja aleju un dīķu sistēmu – tagadējo Laizānu parku. Sākumā skola bija 4-gadīga un pakļauta Rēzeknes apriņķa izglītības nodaļai.

No 1949. gada līdz 1959. gadam skola tika dēvēta par Lipenskas 7-gadīgo skolu. Sakarā ar pāriešanu uz 8- gadīgo izglītību 1959. gadā iegūst nosaukumu Liepu 8- gadīgā skola un saglabā to līdz 1990. gadam.

1962. gadā notika skolas ēkas rekonstrukcija. Skolai bija piebūvēts otrais stāvs, sporta zāle, internāta telpas. Lai iegūtu vidējo izglītību, 1967. gadā skolā bija atvērta neklātienes nodaļa.

1991. gada 21. janvārī skola pāriet Ozolaines pagasta pašvaldības pārziņā un iegūst nosaukumu Liepu pamatskola.

2009. gadā „Liepu pamatskolas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” projekta ietvaros ir veikta Liepu pamatskolas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija kopā par summu 138 037 lati. Projekta realizācijas laikā ir uzcelta katlu mājas ēka , ierīkoti iekšējais un ārējais ūdensvads, ārējie un sadzīves kanalizācijas tīkli, ārējie siltumtīkli, ierīkota apkures sistēma skolā.

No 2009. gada 29. jūlija Liepu pamatskola tika reorganizēta par Maltas vidusskolas struktūrvienību.

Skolā īstenojamās mācību programmas:

 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma

(kods – 21014121)

 Mazākumtautību pamatizglītības programma (kods – 21011121)

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs (kods – 21015821)

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods – 21015621)

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods – 21015521)

Skolā darbojas šādi interešu izglītības pulciņi:

  • Folkloras kopā “Liepiņa”
  • Popgrupa “Mākonītis”
  • Skolas teātris
  • Leļļu teātris
  • Pavārmākslas noslēpumi zēniem
  • Mūsdienu deju pulciņš
  • Pirmās palīdzības ABC
  • Pats sev frizieris

Skolas īpašie piedāvājumi:

• Skola atrodas piepilsētā (15 minūšu brauciens).

• 2. klases skolēniem nodrošināta peldēšanas apmācība baseinā.

• Skolā ir datorklase

• 1.-4. klašu skolēniem ir iespēja līdz autobusam uzturēties un darboties pagarinātajā dienas grupā.

• Skola veiksmīgi integrē bērnus ar īpašām vajadzībām savā vidē.

• Skolā pieejami logopēda, psihologa un speciālā pedagoga pakalpojumi.

• Skola veiksmīgi izmanto projektos iegūtos līdzekļus vides labiekārtošanai un materiālās bāzes papildināšanai.

• Skola piedalās programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis”

• Plaša un skaista skolas teritorija un apkārtne.

 

DSC_0154 DSC_0253

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0