Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

100_2390Adrese: Miera iela 14a,Stružānu pagasts, Rēzeknes novads,LV-4643
Telefons: 64667505
E-pasts: ilze.treikule@saskarsme.lv
Vadītāja: Ilze Treikule
Mērķa grupa: Bērni no 1,5-7 gadiem
Darba laiks: 7.30-17.00
Programma: Pirmsskolas izglītības programma
Grupu skaits: 3
Bērnu skaits: 46
Pedagogu skaits: 7
Tehniskie darbinieki: 6
Izglītības iestādes moto: Mēs strādājam bērniem – mūsu nākotnei!
100_2387 100_2393 100_2396