Verēmu pamatskola

Publicēts 03.02.2017

Skolas adrese: Škeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV4647.

Skolas mājas lapa: http://veremupamatskola.mozello.lv/

Skolas vīzija: Verēmu pamatskola ir mūsdienīga, radoša skola, kas kopj tautas tradīcijas, veicina personības izaugsmi, nodrošina kvalitatīvu mācību procesu un draudzīgā, drošā vidē dod iespēju ikvienam attīstīties un pilnveidot savas spējas.

Skolas izkopj un strādā pie izvirzītajām vērtībām: atbildība, cieņa, piederība.

Skola dibināta 1988. gadā kā skola – bērnudārzs. No 1993. gada 1. septembra, kad tika atvērta 5. klase, sākumskola pakāpeniski pārtapa par pamatskolu.

Skola atrodas 7 km no Rēzeknes pašā Vērēmu pagasta centrā.

Skolas vides raksturojums:

Skola realizē trīs pamatizglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111
 • Pamatizglītības programma , kods 21011111
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611

Mācību valoda latviešu.

Skolā ir 9 klases un 4 pirmsskolas grupas, kurās mācās103 skolēni un 62 pirmsskolas audzēkņi no Vērēmu, Ilzeskalna, Lendžu pagasta un Rēzeknes pilsētas. Skolā strādā draudzīgs un radošs kolektīvs: 20 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.

Interešu izglītības programmas

 • Kultūrizglītības programma
 • 2 vokāli instrumentālie ansambļi
 • Jauktais vokālais ansamblis
 • Teātris
 • 3 tautas deju kolektīvi (1.- 2.kl., 3.- 4.kl. grupā, 5-6.kl.)
 • Rokdarbi un papīra plastika.
 • Bērnu sporta izglītības programma
 • Sporto un esi vesels
 • Vides izglītības programma
 • Dabas pētnieki
 • Tehniskās modelēšanas izglītības programma
 • Tehniskā modelēšana
 • Robotika

Citas izglītības programmas

 • Starptautiskā Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programma Award
 • Sadarbībā ar sporta skolu nodrošināts šaha pulciņš.

 Skolas īpašie piedāvājumi:

 • Skola izmanto akcijas ,,Skolas autobuss” aktivitātes (uz un no skolēnus ved divi Vērēmu pagasta autobusi un viens Lendžu pagasta autobuss).
 • Skola atrodas piepilsētā (10 minūšu brauciens).
 • Skolas bibliotēka strādā radoši, aktīvi iesaistoties skolēnu lasītprasmes veicināšanā.
 • Skolā strādā ļoti radošs, augsti kvalificēts pedagogu kolektīvs.
 • Absolventu sasniegumi turpmākajās mācībās liecina par patiesi kvalitatīviem darba rezultātiem.
 • Skola aktīvi darbojas vides izglītības programmā. 2019./2020.m.g. skola ir AS LVM programmas MammaDaba vēstniece.
 • Esam viena no 100 mācību iestādēm Latvijā, kas piedalās VISC realizētā projekta “Kompetenču pieeja mācību satura” aprobācijā.
 • Skola veiksmīgi izmanto projektos iegūtos līdzekļus vides labiekārtošanai un materiālās bāzes papildināšanai.
 • 1.-4. klašu skolēniem ir iespēja līdz autobusam uzturēties un darboties pagarinātajā dienas grupā, ko finansē pašvaldība.
 • 2. klases skolēniem nodrošināta peldēšanas apmācība baseinā.
 • Skolotāji, rūpējoties par bērnu veselību, katru dienu garajā starpbrīdī ved sākumskolas skolēnus āra pastaigā.
 • Pamatskolas skolēniem starpbrīžus ir iespējams pavadīt skolas volejbola un futbola laukumos.
 • Skolēniem starpbrīžos pieejamas galda tenisa un novusa aktivitātes.
 • Skolas teritorijā ir labiekārtoti rotaļlaukumi.
 • Plaša un skaista skolas teritorija un apkārtne.

Dalība projektos:

• Dalība Valsts izglītības satura centra īstenotā projektā Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

• Sadarbībā ar Rēzeknes novadu dalība projektā „Globālās skolas: EYD 2015 tilts uz cerīgu nākotni pirmskolā un sākumskolā ” (01.04.2015- 31.04.2018)

• Sadarbībā ar Rēzeknes pašvaldību Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Projekta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0