Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš”

ozolaines_piiAdrese: „Zariņš” , Bekši, Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV4633
Tālrunis: 64640441, e- pasts ozolainepii@saskarsme.lv
Vadītāja: Valentīna Mališeva
Esam Rēzeknes novada pašvaldības dibināta un Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
Atrodamies Tikai 14 kilometru attālumā no Rēzeknes, pašā Rēzeknes –Daugavpils ceļa malā.
Strādājam pirmdienās no 7:00. līdz piektdienas 18.00. Iestādē ir diennakts grupa. Tā ir arī liela priekšrocība strādājošiem vecākiem, kuri bērnus var izņemt vēlā vakarā. Uzņemam bērnus no 1,5 gada vecuma.
Piedāvājam:

  • Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), kuru īstenojam latviešu valodā,
  • Mazākumtautību vispārējās izglītības programmu (kods 01011121), kuru apgūstam latviešu un krievu valodās, pielietojot bilingvālo pieeju un
  • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem(kods 01015611).
  • Papildus piedāvājam logopēda pakalpojumus.

Varam lepoties ar izkoptām un spēcīgām tradīcijām, ar cilvēkiem, kuri strādā pie šo tradīciju stiprināšanas. Iestādē ir radošs kolektīvs, pedagogi, kas atvērti jaunām idejām, gatavi pieņemt jaunus izaicinājumus. Tas ir svarīgs priekšnoteikums savstarpējai sadarbībai pozitīvu rezultātu sasniegšanai. Bērnudārzā strādā cilvēki, kas mīl savu darbu un dara to no sirds, te valda mājīgums un vienkāršība. Bērni to jūt un novērtē, no rītiem ar prieku nākdami uz dārziņu.

Nodrošinām bērna individuālo spēju attīstīšanu, viņa komunikācijas prasmju pieredzi labvēlīgā, iztēli rosinošā vidē un kvalitatīvu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

Ja jūsu ģimenē aug maza zvaigznīte, nāciet pulkā!

IMG_0468 IMG_0471 IMG_0472