Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

IMG_3566Adrese: Rāznas iela 32; Kaunata; Rēzeknes novads; LV – 4622
Telefons: 64667136
e-pasts: sandra.visa@saskarsme.lv
Vadītāja: Sandra Viša
Darba laiks: 7.30 – 18.00
Programma: Vispārējā pirmsskolas izglītības programma
Grupu skaits:3
Bērnu skaits: 42
Pedagogu skaits: 4+2(mūzikas un logopēde)
Tehnisko darbinieku skaits: 6

Izglītības iestādes moto:
Valodu – runāt,
Burtiņus – rakstīt;
Saulīti – zīmēt,
Dziesmiņu – dziedāt.

Mēs svinam: Gadskārtu ieražu svētkus;
Mēs rīkojam: izzinošas pēcpusdienas; dažādas, izzinošas un praktiskas darbnīcas vecākiem;
Mēs gaidām ciemos: Rūķus; pasaku tēlus; multfilmu varoņus;
Mēs esam: profesionāls pedagoģiskais kolektīvs.

IMG_3560 IMG_3587 IMG_3609 IMG_3615 Kaunatas_PII (3) Kaunatas_PII (5) Kaunatas_PII (11) Kaunatas_PII (12) Kaunatas_PII (13) Kaunatas_PII (15) Kaunatas_PII (16)