Dricānu vidusskola

Publicēts 03.02.2017

Adrese: Dricānu vidusskola ,Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Telefons: 25432338
E-pasts: dricani@saskarsme.lv
Mājas lapa: www.dricanu-vidusskola.1s.lv
Direktore: Skaidrīte Strode
Skolā ir atbalsta komanda: psihologs, speciālais pedagogs, logopēds.
Dricānu vidusskolā strādā 23 skolotāji
Dricānu vidusskolas skolēniem tiek piedāvāta iespēja dzīvot skolas internātā.

Skola piedāvā un īsteno sekojošas programmas:

  • • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  • • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
  • • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
  • • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programmu (kods 31011014);
  • • Sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju, vidusskolēniem- licencēta programma „Komerczinības vidusskolā”.

Dricānu vidusskolai ir piešķirts Latvijas EKOskolas nosaukums.

Skolas moto:
Drosmi, kas virza!
Veiksmi, kas palīdz!
Sapņus, kas piepildās!

Vīzija:
Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga vidusskola.

Vērtības:
Izaugsme, patriotisms, cieņa un atbildība.

sk

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0