Uļjanovas pirmskolas izglītības iestāde

ul5Adrese: Jaunatnes iela-10,Uļjanova,Sakstagala pagasts,Rēzeknes novads,LV-4645
Telefons: 64640034
E-pasts: skaidrite.veselova@saskarsme.lv
Vadītāja: Skaidrīte Veselova
Mērķa grupa: pirmsskolas izglītības iestāde,,Skudriņa”
Darba laiks: Esam diennakts izglītības iestāde, strādājam diennakts režīmā no pirmdienas plkst.7.00 līdz piektdienai plkst.17.30 .  Dienas grupās no 07.00 – 17.30
Programma: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
Grupu skaits: 4 grupas ( 3 dienas režīma grupas, 1 nakts grupa)
Bērnu skaits: 63
Pedagogu skaits: 9
Tehnisko darbinieku skaits: 10

Izglītības iestādes moto: Ar mīlestību pa gudrības taku!

,,Lai bērnība paliek kā ziediņš maigs,
Kā pumpurs, kas pretī gaismai aust,
Kā saulīte debesīs mīļa un silta,
Kurai spīdot, būs dzīve jāpiesilda!”

Kas tāds ar ko ieinteresēt sabiedrību: Esam diennakts izglītības iestāde, kurā bērniem ir dota lieliska iespēja veidoties un attīstīties ciešā vienotībā ar dabu. Radošs un draudzīgs kolektīvs.

Uļjanovas pirmskolas izglītības iestādeUļjanovas pirmskolas izglītības iestādeul4 ul1 ul2 ul3