Publisko interneta pieejas punktu attīstība

Publicēts 02.12.2014

Projekta „Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” mērķis ir izveidot jaunu un uzlabot esošo publisko interneta pieejas punktu infrastruktūru Rēzeknes novada teritorijā, nodrošinot ikviena iedzīvotāja vai novada viesa iespējas bez maksas piekļūt internetam, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju izglītības, darba vai atpūtas nolūkā, izmantotu elektroniskos valsts, pašvaldības iestāžu, banku un e-pasta pakalpojumus.

Projekts tiks īstenots Rēzeknes novada teritorijā laika posmā no 01.10.2014. līdz 30.06.2015.

Kopējā projekta summa ir 142840,50 EUR, no tiem ERAF finansējums – 121414,43 EUR jeb 85%, pašvaldības līdzfinansējums 21426,08 EUR jeb 15%.

Projekta ietvaros plānots izveidot 19 jaunus un pilnveidot 18 esošus publiskos interneta pieejas punktus, no tiem 30 interneta pieejas punktus ar pieeju datortehnikai un 7 punktos būs pieejama bezvadu interneta piekļuves zona.

Projekta īstenošanas vietas adreses:

Lejuplādēt planotās PIPP shēmas vienā failā

logo_BIG

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0