Publicēts 30.12.2014
Noslēdzies Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas projekts
Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības realizētajam projektam, Lūznavas muižas ēka ir atguvusi savu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību un atgriezusies senatnīgā stilā kā kultūras pērle Latgalē, kurā turpmāk atradīsies Rēzeknes novada nozīmes saietu nams.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.08.2013
Lūznavas muiža pamazām atgūst tās sākotnējo greznumu
Rēzeknes novada Lūznavas pagastā turpinās 20.gadsimta sākumā celtās Lūznavas muižas renovācijas darbi. Kopš būvdarbu sākuma jau paspēts nostiprināt jumta nesošās konstrukcijas, nosiltināt bēniņus un uzlikt jaunu jumta segumu, kā arī cokolstāvā ieklāt betona klona grīdas. Nesen pabeigti arī darbi pie jaunu inženiertīklu – elektrības, apkures, kanalizācijas un ūdensvada – izveides.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2013
ELFLA projekts „Lūznavas muižas rekonstrukcija (ietverot lokālus rekonstrukcijas darbus)”
Projekta nosaukums: „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” Projekta numurs: 10-01-L32100-000327 Mērķis: Paaugstināt Lūznavas muižas ēkas pievilcību Rēzeknes novada iedzīvotājiem, veicot Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbus Projekta norises laiks: no 2010.gada 4.augusta līdz 2013.gada 17.septembrim Projekta īstenotājs: Rēzeknes novada pašvaldība
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.03.2013
Lūznavas muižas ēkā turpinās rekonstrukcijas darbi
Rēzeknes novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēto projektu „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)”. Īstenojot projektu, jau ir veikta Lūznavas muižas ēka arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, uz kā pamata izstrādāts tehniskais projekts. Veikti muižas ēkas jumta un ārējā pagraba jumta konstrukciju rekonstrukcijas darbi, nomainīts jumta segums, atjaunoti jumta vēsturiskie elementi, piemēram, vējrādītājs, kā arī veikti ēkas fasādes un ēkas pamatu rekonstrukcijas darbi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2011
Lūznavas muižai rekonstruē jumtu, drīzumā uzsāks arī būvdarbu 2.kārtu
Noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības izsludinātais iepirkums par Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas 2.kārtas darbiem. Konkursā piedalījās divi pretendenti, un šobrīd iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus, lai noteiktu saimnieciski izdevīgāko. Līgumu ar uzņēmumu plānots noslēgt decembra vidū. 2.kārtas ietvaros notiks muižas ēkas pamatu, fasādes un iekštelpu rekonstrukcija, ūdensvada, kanalizācijas, apkures un ventilācijas sistēmas montāža, kā arī zibens aizsardzības un elektrosistēmas ierīkošanas darbi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2010
Veiks Lūznavas muižas izpēti
Lai varētu uzsākt Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbus, Rēzeknes novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA „Konvents” par šīs ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti un uzmērīšanu. Lūznavas muiža ir kultūrvēsturisks piemineklis, un šādas darbības ir nepieciešamas, lai atjaunotu tās vēsturisko pievilcību, saglabājot tās autentiskumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2010
Rekonstruēs Lūznavas muižas ēku
Rēzeknes novada pašvaldība uzsākusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta realizāciju, kura ietvaros paredzēts rekonstruēt Lūznavas muižas ēku. Kopējais projekta finansējums ir 634 387 lati (bez PVN), no kuriem 90% ir Eiropas Savienības finansējums un 10% - Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums. PVN sastāda 133 tūkstošus latu, ko segs pašvaldība.
 Lasīt vairāk