Publicēts 19.06.2018
Rēzeknes novada sociālais uzņēmums “Puordare” piedalās starptautiskajā projektā Baltkrievijā
8.jūnijā Minskā norisinājās noslēguma pasākums starptautiskajam projektam “Zero waste sabiedrības veidošana”, kura mērķis ir informēt pašvaldības, NVO, vietējo kopienu aktīvistus un sabiedrību kopumā par patēriņa ietekmi uz vidi un cilvēkiem, kā arī iedrošināt un atbalstīt vietējās zero waste iniciatīvas un izplatīt labās prakses piemērus. Projekts norisinās no 2017.gada 1.maija līdz 2018.gada 31.augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.10.2014
Noslēdzies Ančupānu meža parka teritorijas labiekārtošanas projekts
Ar soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanu, invalīdu stāvvietas un margu ierīkošanu pie nobrauktuves, kas paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 31.oktobrī noslēdzās Ančupānu meža parka teritorijas labiekārtošanas projekts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2014
Ančupānu meža parks būs vēl pievilcīgāks apmeklētājiem
Turpinot Ančupānu meža parka teritorijas labiekārtošanu, šomēnes memoriāla teritorijā tiks uzstādīti jauni soliņi un atkritumu urnas, kā arī nobruģēts stāvlaukums un ierīkotas margas, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošinātu ērtāku piekļuvi. Infrastruktūras uzlabošanas darbus projekta ietvaros Rēzeknes novada pašvaldība uzticējusi līdz 29.oktobrim veikt uzņēmumam „V.J.M. Būve”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.06.2014
Video par Ančupānu parka labiekārtošanu
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.11.2013
Turpinās Ančupānu meža parka labiekārtošanas darbi (LRT sižets)
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.07.2013
Projekts par invāzijas sugu radītajām problēmām
Pēdējos gados mūsu apkārtnē parādās arvien jauni dzīvnieki, augi, kukaiņi un dažādi citi dzīvnieku un augu valsts pārstāvji, kas iepriekš nav Latvijā mituši, un, kuri nāk no citām valstīm, teritorijām. Bieži vien, tie nenodara nekādu kaitējumu mūsu apkārtnei, jo nespēj izdzīvot un piemēroties Latvijas laikapstākļiem, bet arvien vairāk šo „svešo” augu un dzīvnieku, klimata izmaiņu dēļ, nodara kaitējumu ne tikai piemājas dārziņos, bet arī lielās lauksaimniecības teritorijās. Šie faktori mudināja Daugavpils Universitāti sadarbībā ar Šauļu Universitātiuzsākt jauna projekta īstenošanu „Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai/” TEAMWORK””, kurš notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.04.2013
Rēzeknē notiks mācību seminārs “Zaļās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS)”
Lai veidotu zaļāku un pievilcīgāku Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas pilsētu, tai skaitā Rēzeknes, vidi gan to iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem, atbilstoši "zaļās vadības" politikai, labajai praksei un zaļajām inovācijām, Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs sadarbībā ar Daugavpils Universitāti organizē mācību semināru "Zaļās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS)". Seminārs notiks Rēzeknē no 2013.gada 10. līdz 12.aprīlim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.02.2013
Turpinās aktivitātes Rēzeknes novada pašvaldības īstenotajā „Zaļās politikas” projektā
Kopš 2012.gada maija Rēzeknes novadā tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības projekts, kas paredz „Zaļās politikas” popularizēšanu un ieviešanu teritorijas attīstības plānošanas procesos. Projekta laikā tiks atjaunots segums meža parka celiņiem, kas atrodas Ančupānu memoriāla apkārtnē. Šobrīd laika apstākļu dēļ celiņu un apkārtnes sakārtošana ir apstājusies, taču lielākā daļa darbu, tai skaitā bruģakmens seguma un akmens mūra sienas atjaunošana, kā arī jauna granīta bruģakmens ieklāšana ap pieminekli „Māte ābele”, tika paveikta jau pagājušā gada rudenī. Pēc pāris mēnešiem, vasaras sākumā, renovācija objektā tiks pilnībā pabeigta. Būvdarbus Ančupānu parkā veic SIA „Asko AS”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2012
Parka rekonstrukcijas darbi
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2012
Eiropas teritoriālās sadarbības diena 21. septembrī
 Lasīt vairāk