Publicēts 15.12.2020
Top Kopienu resursu centrs Rogovkā
Rēzeknes novada pašvaldība 2019. gadā iesaistījās Izglītības iniaciatīvu centra un British Council īstenotajā projektā “Darbīgās kopienas”. Projekta ietvaros 2020. gada pavasarī tika izveidots Kopienu resursu centrs brīvā dabā, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas teritorijā. Savukārt 2021. gada janvārī tiek plānots atvērt Kopienu resursu centru Nautrēnu vidusskolas telpās Rogovkā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.09.2020
Turpinās esošo un topošo kopienu līderu mācības un darbs pie iniciatīvām Latgalē
2020. gada septembra nogalē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāks otro tiešsaistes mācību norisi esošajiem un topošajiem kopienu līderiem Latgales reģionā, pēc tam sniedzot iespēju piedalīties iniciatīvu konkursā un saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2020
Ceļā uz jaunu darba cēlienu
Sagaidot jauno mācību gadu, Rēzeknes novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu un direktori, direktoru vietnieki, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji tikās “Izglītības piknikā”, lai kopīgi izrunātu paveiktos darbus skolu sagatavošanā jaunajam mācību gadam un pārrunātu galvenos darbības virzienus, noteikumus atsākot mācību procesa organizēšanu klātienē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.06.2020
Kopienu resursu centra atvēršana Sakstagalā
27. maijā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas teritorijā projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros notika Kopienu resursu centra atvēršanas pasākums. Projekts ‘Darbīgās kopienas” tiek realizēts četrās pašvaldībās. 2019. gada nogalē Kopienas resursu centri tika atklāti Preiļos un Daugavpilī. 2020. gada sākumā šāds centrs tika atklāts arī Aglonā. Rēzeknes novada Kopienas resursu centrs ir īpašs ar to, ka atrodas brīvā dabā un ir pieejams plašam sabiedrības lokam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2020
Darbīgās ģimenes projektā “Darbīgās kopienas”
Īstenojot projekta “Darbīgās kopienas” ieceres, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas pedagogu kolektīvs ir atklājis milzum daudz resursu, kurus lietpratīgi izmantojot, iespējams padarīt izglītības procesu aizraujošu un bērniem saistošu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.04.2020
Kopienu resursu centra izveide Sakstagala pagastā
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā top Rēzeknes novada Kopienas resursu aktivitāšu centrs brīvā dabā. Centra izveidi atbalsta IIC (Izglītības iniciatīvu centrs) projekts „Darbīgās kopienas” un projekta sadarbības partneris un finansētājs British Council pārstāvniecība Latvijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2020
Darbnīca “Sociālā uzņēmējdarbība” Rēzeknes novada kopienas aktīvistiem
21. janvārī, Rēzeknes novada pašvaldībā, projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros notika Izglītības iniciatīvu centra darbnīca Rēzeknes novada kopienas aktīvistiem „Sociālā uzņēmējdarbība”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.01.2020
Rēzeknes novadā turpinās projekta “Darbīgās kopienas” īstenošanas pasākumi
Jaunais gads ir iesācies ar jaunām aktivitātēm projektā “Darbīgās kopienas”. Projekta ietvaros, 13. un 14. janvārī, notika Izglītības iniciatīvu centra (IIC) organizētie semināri Rēzeknes novada pedagogiem - „Izglītības iestāde darbīgā kopienā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2019
Projekta “Darbīgās kopienas” aktivitātes
Projekts “Darbīgās kopienas”, kuru Rēzeknes novadā īsteno Izglītības un iniciatīvu centrs (IIC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, šī gada septembrī, aicināja kopā gan Rēzeknes novada aktīvākos cilvēkus, gan pedagogus, lai rosinātu domāt par nepieciešamām pārmaiņām vietējās kopienas dzīves uzlabošanā un izglītotu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.06.2019
Jauni izaicinājumi, uzsākot dalību projektā “Darbīgās kopienas”
Latgales reģionā šī gada martā tika uzsākta Izglītības iniciatīvu centra projekta “Darbīgās kopienas” īstenošana, kurā iesaistītas Rēzeknes novada, Aglonas novada, Preiļu novada un Daugavpils pilsētas pašvaldības. Projekta īstenošanas laiks ilgs no 2019. gada marta līdz 2021. gada februārim.
 Lasīt vairāk