Publicēts 26.11.2020
Jauns tūrisma maršruts vedīs pa industriālā mantojuma pēdām
2019. gada nogalē aizsākās starptautisks projekts LV-RU-029 “Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide”. Projekta laikā paredzēts izveidot jaunu tūrisma maršrutu, kas vedīs caur Rēzeknes novadu (Lūznavā), Pleskavas apgabalu (Pļussā) un Ļeņingradas apgabalu (Lugā). Tūristi varēs iepazīties ar 19. gadsimta beigu Latvijas un Krievijas industriālo mantojumu, lai labāk izprastu sabiedrības attīstību un vēsturi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.05.2020
Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide
LatRus_horizontal_extented_rgbŠī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Projekta nosaukums: Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta "Sekojot inženiertehniskajām idejām" izveide Projekta nosaukums angļu valodā: Development of cross border region tourist route “Following the engineering ideas” in LV and RU Akronīms: Following Ideas Projekta numurs: LV-RU-029 Projekta mērķis: Starptautiska, uz vietējiem resursiem balstīta tūrisma maršruta izveide un veicināšana. Maršrutā ietilpst XIX gadsimtā Latvijas un Krievijas pierobežā dzīvojošo slaveno inženieru dzīves vietu un viņu radīto inženiertehnisko izgudrojumu apskate. Tas ir pilnīgi jauns tūrisma produkts, kas tiks radīts Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un veicinās kultūras, zinātnes un vēsturiskās saiknes, kas vērstas uz tūristu piesaisti pierobežas reģionos. Projekta ietekmes teritorijas ir Latgales reģions Latvijā, Pleskavas un Ļeņingradas apgabali Krievijā. Projekta īstenošanas laiks – 01.12.2019. – 31.05.2021. (18 mēneši) Finansējums Kopējais projekta budžets ir 456 455,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 410 809,50 EUR. Projekta vadošais partneris: Rēzeknes novada pašvaldība Projekta partneri: Autonomā bezpeļņas organizācija "Resursu centrs "VERA""/ Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр «ВЕРА»» Pļussas rajona administrācija / Администрация Плюсского района Galvenās projekta aktivitātes: Projekta aktivitātes ietver tūrisma maršruta "Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveidi Latvijā un Krievijā. Projekta laikā tiks pētīta Lūznavas muižas īpašnieka, dzelzceļa būvju inženiera un profesora Staņislava Kerbedza (1810-1899) darbība šajās valstīs, izveidojot jaunu tūrisma maršrutu - Rēzeknes novads (Lūznava), Pleskavas apgabals (Pļussa), Ļeņingradas apgabals (Luga).Tūristiem būs iespēja apskatīt projekta laikā izveidotos un atjaunotos objektus, kā arī iepazīties ar pulksteņmeistara Pāvela Burē (1810-1882) un zemūdeņu projektētāja Nikolaja Kudrjavceva (1857-1900) veikumu Pļussā un Lugā. Kontaktpersona: projektu vadītāja Sintija Batare, sintija.batare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.05.2020
Jauna tūrisma maršruta izveide Rēzeknes novadā
Rēzeknes novadā sākts darbs pie jauna tūrisma maršruta izveides, kas tūristiem palīdzēs iepazīties ar progresīviem inženiertehniskajiem risinājumiem, kas tika izmantoti jau 19. gadsimtā
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.02.2020
Rēzeknes novadā uzsākts projekts “Sekojot inženiertehniskajām idejām”
26.- 27. februārī Rēzeknes novadā notiek projekta "Sekojot inženiertehniskajām idejām" pārstāvju tikšanās. Projekta aktivitātes ietver tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveidi Latvijā un Krievijā. Projekta laikā tiks pētīta Lūznavas muižas īpašnieka, dzelzceļa būvju inženiera un profesora Staņislava Kerbedza (1810-1899) darbība šajās valstīs, izveidojot jaunu tūrisma maršrutu – Rēzeknes novads (Lūznava), Pleskavas apgabals (Pļussa), Ļeņingradas apgabals (Luga)
 Lasīt vairāk