Publicēts 04.10.2011
Art Farers Fotogalerija
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.10.2011
Noslēdzas mākslinieku projekts
Laikā no 6. līdz 9. oktobrim Rēzeknes novadā notiks starptautiskā projekta „Art Farers” noslēguma seminārs, kurā piedalīsies projekta vadītāji un partneri no Grieķijas, Slovēnijas un Latvijas. „Art Farers” bija 24 mēnešu ilgs multinacionāls projekts, kas virzīts uz starptautiskas mobilitātes atbalstīšanu un brīvprātīgās kustības popularizēšanu kultūras un mākslas jomās. Projekta aktivitātēs no katras dalībvalsts – Slovēnijas, Spānijas, Grieķijas un Latvijas – bija iesaistīti pieci mākslinieki, kuri piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos un strādāja dažādās organizācijā savā valstī un ārzemēs. Rēzeknes novadu projektā pārstāvēja fotogrāfs Aleksandrs Lebeds, floriste, skolotāja Maija Gailuma, horeogrāfs un latviešu tautas deju skolotājs Ilmārs Dreļs, māksliniece Ilze Ontužāne un kordiriģente Solvita Pavlovska.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2011
Rēzeknes novada jaunieši mācīsies jaunas prasmes
Turpinās Grieķijas organizācijas ECOSE vadītais starptautiskais projekts „Art Farers”, kurā piedalās dažādu mākslas jomu pārstāvji no Rēzeknes novada, Slovēnijas, Spānijas un Grieķijas. Tā ietvaros dalībnieki bez atlīdzības dažādām mērķauditorijām stāsta par savu māksliniecisko darbību, rīkojot radošās darbnīcas, seminārus un nodarbības. 2011. gada martā un aprīlī projektā iesaistītie Rēzeknes novada mākslinieki ar savām prasmēm iepazīstinās vietējos jauniešus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.10.2010
Rēzeknes novada mākslinieki grieķiem vadīs radošās darbnīcas
No 18. līdz 25. oktobrim pieci Rēzeknes novada dažādu mākslas jomu pārstāvji Grieķijas pilsētā Elasona stāstīs par savu māksliniecisko darbību, vietējiem iedzīvotājiem rīkojot radošās darbnīcas, seminārus un nodarbības. Šīs aktivitātes norisināsies starptautiskā projekta „Art Farers” ietvaros, kuru vada Eiropas kultūras un sociālās izglītības organizācija ECOSE (Grieķija).
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2010
Spāņi vadīs mākslas nodarbības Rēzeknes novada iedzīvotājiem
No 18. jūnija līdz 25. jūnijam Rēzeknes novadā ieradīsies starptautiskā projekta „Art Farers” pieci dažādu mākslas jomu pārstāvji no Los Palacios pilsētas. Viesi no Spānijas organizēs mūsu novada iedzīvotājiem flamenko dziesmu un dejas pamatu apgūšanas nodarbības, mācīs gleznot un veidot māla skulptūras spāņu stilā, kā arī iepazīstinās ar Andalūzijas folkloras mūzikas specifiku, skaņas ierakstiem un to apstrādi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.04.2010
Rēzeknes novada pašvaldība – starptautiskā projekta „Art Farers” partnerorganizācija
Eiropas Kopienas 2009. gada programmas „Kultūra” izsludinātajā starptautiskajā projektu konkursā „Atbalsts mākslinieku mobilitātei” no 102 projektu pieteikumiem atbalstīti tika tikai deviņi, tai skaitā projekts, kurā kā sadarbības partneris piedalās arī Rēzeknes novada pašvaldība. Programmas mērķis ir līdzvērtīgi brīvprātīgo jauniešu kustībai, kura veiksmīgi Eiropas Savienībā darbojas jau daudzu gadu garumā, likt pamatus brīvprātīgo mākslinieku kustībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.01.2010
Rēzeknes novada pašvaldība iesaistās starptautiskā projektā
Eiropas Komisijas 2009.gada martā izsludinātajā projektu konkursā „Mākslinieku mobilitātes atbalsts” no 102 iesniegumiem atbalstīti deviņi. No tiem trīs projektos kā partneri ir iesaistītas arī organizācijas no Latvijas – Ventspils Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja, Latvijas Literatūras centrs, biedrība "Kultūras un mākslas projekts NOASS" un arī Rēzeknes novada pašvaldība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.05.2009
Eiropas Kultūras organizācija ECOSE uzaicinājusi Rēzeknes rajona padomi piedalīties jauna projekta realizēšanā
Rēzeknes rajona padome nolēma atbalstīt Rēzeknes rajona padomes partnerību Eiropas Kultūras organizācijas ECOSE iecerētajā projektā “Art-farers” (Mākslas pasažieri). Šobrīd projekta pieteikums ir iesniegts izskatīšanai Eiropas Komisijas finansētajā programmā “Starptautiskās mobilitātes programmas kultūras jomā”. Ja projektu atbalstīs, tajā tiks iesaistīti dažādu mākslas jomu pedagogi, kuri piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienos un mākslas plenērā.
 Lasīt vairāk