Publicēts 03.09.2020
Uzsākta projekta „Amatniecība bez robežām”, akronīms CRAFTS, īstenošana
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.08.2020
Izgaršo, izsmaržo, izdejo un izdziedi Latgali Rīgā!
Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales pašvaldībām un Latgales tematiskajiem ciemiem, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” ietvaros rīko pasākumu “Latgales diena Rīgā”, kas notiks 2020. gada 15. augustā Neatkarības laukumā no plkst. 10.00 līdz 19.00, sniedzot vienreizēju iespēju Rīgas iedzīvotājiem un viesiem tuvāk iepazīt Latgales reģionu, tā daudzkrāsaino kultūru un tradīcijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2020
Lūznavas muižā atdzims senā smēde
Rēzeknes novada pašvaldība ir iecerējusi kultūrvēsturiskā objekta - Lūznavas muižas smēdes - atjaunošanu, iesaistoties Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. G. projektā LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” (akronīms Crafts (Amatniecība)). Lūznavas muižas kompleksa smēdes atjaunošanas mērķis ir pasargāt ēkas konstrukcijas no tālākas degradācijas un radīt ēkā saimnieciskās darbības veikšanai piemērotus apstākļus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.07.2019
Uzsākta projekta „Amatniecība bez robežām”, akronīms CRAFTS, īstenošana
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos vietējos resursus un tradicionālās prasmes, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā.
 Lasīt vairāk