Publicēts 03.09.2012
Turpinās būvniecības darbi ERAF finansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā” objektā Liužas ciemā
Saskaņā ar noslēgto vienošanos par būvniecības darbu izpildi, Liužas ciema ūdenssaimniecības projekta būvdarbi bija jāpabeidz līdz 02.09.2012.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.08.2012
Ūdenssaimniecības attīstībai Ratnieku ciemā ir izstrādāts tehniskais projekts
Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde ir apstiprinājusi Čornajas pagasta pārvaldes izstrādāto tehnisko projektu „Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība”. Projekta īstenošanai ir paredzēti Eiropas Savienības ERAF fonda līdzfinansējums 170 434,35 LVL apjomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.08.2012
Ūdenssaimniecības attīstībai Čornajas ciemā ir izstrādāts tehniskais projekts
Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde ir akceptējusi Čornajas pagasta pārvaldes tehnisko projektu „Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciema ūdenssaimniecības attīstība”. Projekta īstenošanai ir paredzēti Eiropas Savienības ERAF līdzfinansējums 244 479,55 LVL apjomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.08.2012
Izsludināts iepirkums ūdenssaimniecības attīstībai Stoļerovas ciemā
Ir izsludināts atklāts konkurss par būvniecības darbiem ERAF finansētā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.08.2012
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde noslēdz būvdarbu līgumus Uļjanovas ciema ūdenssaimniecības attīstībai
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde ir parakstījusi būvdarbu līgumus Uļjanovas ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2012
Bērzgales ciema ūdenssaimniecības attīstībai ir izstrādāts tehniskais projekts
Šonedēļ Bērzgales pagasta pārvalde Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldē ir iesniegusi akceptēšanai izstrādāto tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā”. Projekta īstenošanai ir paredzēti Eiropas Savienības ERAF līdzfinansējums 213 469 LVL apjomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.07.2012
Kantinieku pagasta Liužas ciemā uzsākti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi
Uzsākti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi ERAF finansētā projekta 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/027/002 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2012
Ūdenssaimniecību attīstības projekti Rēzeknes novadā („Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”)
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2011
Janopoles ciemā noslēgušies ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi
Veiksmīgi pabeigti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi ERAF finansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/092/088 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada, Griškānu pagasta Janapoles ciemā” II kārtas ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2011
Ūdenssaimniecības attīstībai Liužas ciemā izsludināts konkurss
Ir izsludināts atklāts konkurss par būvniecības darbiem ERAF finansētā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/027/002 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā” ietvaros.
 Lasīt vairāk